بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

موضوعات مقالات نشریه علمی پژوهشی فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نویسندگان به تفکیک موضوعات شماره ها


·       
شماره اول (سبک زندگی):

·        پرسه زنی و زندگی گروه های فرودست شهری در مراکز خرید تهران: دیالکتیک تمایز و تمایززدایی؛ عباس کاظمی، محمد رضایی

·        مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم‌نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن)؛ نعمت الله فاضلی

·        سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران؛ نفیسه حمیدی، مهدی فرجی

·        سبک زندگی جوانان کافی شاپ؛ وحید شالچی

·        جوانان، بدن و فرهنگ تناسب؛ محمد سعید ذكایی

·        خرده‌‌‌‌‌فرهنگ‌های اقلیتی و سبک زندگی روندها و چشم‌اندازها در ایران؛ ناصر فكوهی

·        تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعۀ دانشجویی؛ محمد فاضلی

·        مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی؛ محمد سعید مهدوی كنی

·        پیامدهای سیاسی مصرف گرایی؛ فردین علیخواه

 

·        شماره 2و3 (فرهنگ و رسانه):

·        تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون؛ اعظم راودراد، مهدی منتظرقائم، پریسا سرکاراتی

·        خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی؛ محمود شهابی، مجتبی جهانگردی

·        تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ مسعود کوثری، طاهره خیرخواه

·        مخاطبان و مجموعه‌های تلویزیونی ( قرائت های زنان از مجموعه‌ پرواز در حباب)؛ محمد جمالی

·        ارتباطات بین‌دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری‌های فرامرزی؛ علی خورسندی طاسکوه ، محمدجواد لیاقتدار

·        بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها؛ حسین سراج زاده، جمال ادهمی

·        جوانان و مصرف توریسم؛ عبدالحسین کلانتری، محمد فرهادی

·        دولت و سینما در فرانسه: راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای آمریکا، حجت الله ایوبی؛

·        رسانه‌های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارائه رویکردی ارتباطی ـ فرهنگی، ناصر باهنر؛

·        فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه‌های خارجی، حسین میرزایی، جبار رحمانی؛

·        آسیب‌شناسی مخاطب پنداری‌ در حوزه رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی، مهدی محسنیان‌راد؛

·        کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران، بهزاد دوران، احمد گنجی؛

·        معناشنا‌سی جدید ارتباطات: زمینه‌سازی برای شناخت عمیق‌تر رابطه فرهنگ و رسانه، حسن بشیر؛

·        ارزشیابی پویانمایی‌های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، نعمت‌الله موسی‌پور، فریبا درتاج؛

·        هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز، محمد‌رضا جوادی‌یگانه، جلیل عزیزی؛

·        تعامل و تقابل مذهب و رسانه در خاورمیانه (با تاکید برایران)، محمد‌‌حسن خانی؛

·        رویکردهای غربی به جامعه‌شناسی فرهنگ و انتفال به پسا‌مدرنیسم فرهنگی و فرهنگ‌شناسی،هاله لاجوردی؛

 

·        شماره چهارم (میان فرهنگی):

·        تجربۀ توریسم در فضای واقعی و مجازی؛ علیرضا دهقان

·        مسئله و حل مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی: معرفت‌شناسی زبان و ارتباط مؤثّر؛ حمید عبداللهیان

·        ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی؛ سعیدرضا عاملی، نجمه محمدخانی

·        فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات بین فرهنگی در ایران؛ یونس نوربخش

·        بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی؛ محمد رضایی، عباس کاظمی

·        ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود؛ کاووس سید امامی

·        بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی؛ مرتضی بحرانی، ابوالفضل شکوری

·        هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی؛ غلام رضا جمشیدیها، وحید شالچی

·        تأثیر اینترنت بر افزایش سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه‌های برگزیده؛ مهدی منتظرقائم

 

·        شماره پنجم (زبان و فرهنگ):

·        تحولات اجتماعی - سیاسی و زبان های ملی؛ یحیی مدرسی

·        زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه‌ها و برهان ها؛ کیوان زاهدی

·        بررسی میزان هم‌خوانی زبان پیام کوتاه با زبان فارسی معیار؛ بهمن زندی، فاطمه ربانی

·        مقایسه عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی؛ احمد صفار مقدم

·        برنامه‌ریزی زبان، فرهنگ زبانی و مؤلفه‌های آن (مطالعه‌ای موردی در شهر تهران)؛ نگار داوری اردکانی

·        نگرش فرهنگی غرب در مورد ایران در ساخت های زبانی نشریات انگلیسی زبان؛ مریم سادات غیاثیان

·        ارتباطات بین‌ فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد؛ فرزان سجودی

·        روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز؛ یونس شکر خواه ، فاطمه کمالی چیرانی

 

·        شماره ششم (دینداری):

·        دوجهانی‌شدن‌ها و حساسیت‌های بین فرهنگی مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان؛ سعید رضا عاملی، حمیده مولایی

·        تبارشناسی «تجربه دینی» در مطالعات دین‌داری؛ علی‌رضا شجاعی‌زند

·        نقش برنامه‌های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دینداری؛ اعظم راودراد

·        بررسی وضعیت دین‌داری در ایران: (با تأکید بر داده‌های پیمایش‌های سه دهه گذشته)؛ مهدی فرجی، عباس کاظمی

·        نظریه هم‌فرهنگی و گروه‌های هم‌فرهنگ: مطالعه مناسبات مسلمانان در آمریکا؛ حسن بشیر ، محمدرضا روحانی

·        هویت دینی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز)؛ عبدالحسین کلانتری، جلیل عزیزی، سعید زاهد زاهدانی

·        تفسیری از نزاع سقراط و آتن (با تکیه بر ماهیت دینداری سقراط در آپولوژی)؛ نرگس تاجیک، حاتم قادری

·        انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن‌ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن‌ساز؛ محمدباقر خرمشاد، علی آدمی

·        دیرینه‌شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری؛ مسلم عباسی، مسعود آریایی نیا

 

·        شماره هفتم (بازی های رایانه ای)

·        تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»؛ مسعود کوثری، احسان شاقاسمی

·        حق تألیف برای نرم‌افزارها و بازی‌های رایانه‌ای: راهکارها و چالش‌ها؛ حجت‌الله ایوبی

·        بررسی نظرات کودکان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای؛ تهمینه شاوردی، شهرزاد شاوردی

·        رمزگشایی از بازی‌های‌ رایانه‌ای: مطالعه موردی بازی‌ رایانه‌ای «عملیات ویژه 85»؛ بهاره جلال‌زاده، بهزاد دوران

·        الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی؛ حسین ابراهیم‌ابادی

·        فرهنگ جوانان و تلفن همراه؛ محمدسعید ذکایی، وحید ولی‌زاده

·        بخش فارسی صدای امریکا: توفیق یا شکست رسانه تلویزیونی در دیپلماسی عمومی؛ محمدعلی موسوی، جواد اصغری‌راد

·        بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه؛ مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری؛ حشمت‌سادات معینی‌فر

 

·        شماره هشتم (تکنولوژی، هویت، فرهنگ و دانشگاه):

·        گونه شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشجویان، علی عسگری، محمود شارع پور

·        ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مولفه های سنتی و مدرن، رحمت الله صدیق سروستانی، صلاح الدین قادری

·        مطالعه تطبیقی ارزش ها و هنجارها و رابطه آنها با آنومی، نادر افقی، عباس صادقی

·        دوگانگی های فرهنگی تکنولوژی، محمد امین قانعی راد

·        بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، عبدالله گیویان، محمد سروی زرگر

·        رسانه و فرهنک سازی، محمدرضا دهشیری

·        اوقات فراغت و هویت اجتماعی، رسول ربانی، حامد شیری

·        گرایش به مصرف گونه های موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان، رضا صمیم، وحید قاسمی

·        مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی، مهران سهراب زاده

·        ویژگی های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی، ناصر فقهی فرهمندطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بررسی حیطه های موضوعی، عناوین مقالات، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات