بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان‌نامه: بررسی شکل اداره مساجد با مطالعه موردی مساجد تهران و کرج و ارائه الگوی اداره بهینه نهاد مسجد- حسین براتی
طرح مسئله: 
 در جامعه اسلامی مساجد بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی مهم و تاثیرگذار به شمار می روند. می توان گفت پس از انقلاب اسلامی در ایران رفته رفته این نهاد  نقش تاثیرگذار خود را از دست داد و به یک مرکز عبادی برای مسلمانان تبدیل شده. شاید بتوان یکی از دلایل عمده این مساله را اداره نادرست مساجد دانست که این امر نیز معلول عوامل مختلفی چون سیاست گذاری های کلان و مدیریت سلیقه ای و عدم وجود یک الگوی مناسب برای اداره این نهاد می باشد. در این پزوهش سعی می شود الگویی که بیشتر مساجد شهر تهران و کرج برای اداره دارند بررسی شود و ضمن شناخت مشکلات آن الگویی بهینه ارائه گردد. در این الگو بر نقش بسیج محلات و تعامل آن با هیئت امنا برای اداره مساجد تاکید خواهد شد.

پرسش‌های اصلی:  
بیشتر مساجد در حال حاضر چگونه اداره می شوند؟
مشکلات این نوع اداره چیست؟
الگوی بهینه اداره مساجد چیست؟ 


طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پیش طرح، پیش طرح های پایان نامه، حسین براتی، مسجد، اداره مساجد، تهران، کرج، مشکلات مساجد، الگوی بهینه، هیئت امنا،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-3

1- انتخاب موضوع:

طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 

 

2- طرح مسأله

این پژوهش به خاطر اهمیت فرهنگ در زندگی اجتماعی و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تصمیم گیری فرهنگی در ایران، به دنبال یافتن مدلی جامع و مناسب برای نظام تصمیم گیری فرهنگی در این وزارت خانه می باشد.سوالات اصلی این پژوهش نیز عبارتند از: 1- ویژگی های مدل فعلی تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ 2- ویژگی های مدل مطلوب تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه میتواند باشد؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا مدل تصمیم گیری در وضع موجود وزارت خانه از طریق برررسی مصوبات، مستندات و برگزاری مصاحبه با مدیران و خبرگان این حوزه بررسی شد. در مرحله بعد نیز با بهره گیری از مدل وضع موجود و با تاكید بر نگرش سیستمی مدلی مفهومی ارائه شد. به منظور آزمون مدل ها و رتبه بندی آنها نیز از تكنیك  SAW و آزمون های آماری ناپارامتریك بر مبنای 12شاخص عمده استفاده شد.

 

4- جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها از روش های توصیفی، اكتشافی و آزمون فرضیه ها استفاده شد. بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه با خبرگان نیز از دیگر روش های استفاده شده در این پژوهش بود. این مصاحبه ها بدون نمونه گیری و با افرادی انجام شد كه ویژگی های مناسب برای این منظور را دارا بودند.

 

5- تحلیل داده ها

با انجام این پژوهش مشكلات مدل وضع موجود آشكار گشت و ویژگی های یك مدل مناسب نیز به دست آمد و بر اساس آن یك مدل ارائه گردید

 

6- تفسیر نتایج

مدل طراحی شده توسط پژوهشگر بسیار برتر از مدل فعلی است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-2

1- انتخاب موضوع:

طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران) 

 

2- طرح مسأله

جذب جهانگرد میتواند علاوه بر دستیابی به مزایای اقتصادی، پیام فرهنگی، مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را كه بر گفتگوی تمدن ها استوار است، بوسیله یك جریان آزاد آزاد مبادلات فرهنگی و ارتباطی به افكار جهان عرضه نماید. زیارت به عنوان یكی از اقسام جهانگردی مذهبی میتواند ابزار دسترسی به این هدف باشد. این پژوهش نیز میخواهد یك الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی طراحی كند.

سوالات اصلی:

جمهوری اسلامی چقدر در جلب زائران خارجی موفق بوده؟

آیا در برنامه ریزی های انجام شده برای جلب زائران خارجی به انگیزه های آنان توجه شده؟

تا چه حد در این راه از روش های مناسب بازاریابی استفاده شده؟

میزان رضایت این زائران چقدر بوده و آیا ارتباطی میان میل به سفرهای زیارتی و امكانات ارائه شده وجود دارد یا خیر؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

روش استفاده شده در این پژوهش اكتشافی-توصیفی است و در پی یافتن پاسخ هایی برای سوالات اصلی و تحلیل همبستگی آن هاست. ابزارهای استفاده شده نیز مشاهده آشكار، تحلیل اكتشافی داده ها و تحلیل محتواست.

 

4- جمع آوری داده ها

جامعه آماری در این پژوهش كلیه مسافرانی هستند كه در ماه های آبان و آذر سال 79 به ایران سفر كرده اند و به مقاصد زیارتی رفته اند.

نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده و با 60 زائر مصاحبه انجام گرفته و  پرسشنامه داده شده.

گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و پرسش نامه به شكل كتابخانه ای صورت گرفته.

 

5- تحلیل داده ها

با جمع آوری داده ها به این اطلاعات رسیدیم كه درصد سهم ایران از جهانگردی یك سیزدهم میانگین جهان است. (یك درصد در مقابل سیزده درصد)

موقعیت ایران از نظر جهانگردی مذهبی استراتژیك است. با اینكه فعالیت ها در بخش گردشگری دولتی است ولی دلت در جذب جهانگرد هیچ نقشی ندارد. امكان اولویت بندی هدف زائران از ممكن است. و ...

 

6- تفسیر نتایج

باید این امور در بخش گردشگری انجام بگیرد:

شناخت انگیزه مسافران. شناخت اولویت های انگیزشی جهانگردان. تشخیص نوع و مبزان اطلاعات مورد نیاز زائران خارجی. شناخت روش های مسافرت زائران به ایران. شناخت میزان رضایت آنها و ارائه تسهیلات گوناگون به آنها (در پایان نامه ذكر شده)طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-1

1- انتخاب موضوع:

اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور

 

2- طرح مسأله

شاخص های فرهنگی ابزاری برای بررسی روند تحولات فرهنگی در یك جامعه اند. در این تحقیق به تعریف شاخص های فرهنگی و بیان ویژگی های این شاخص ها پرداخته شده و به دنبال پاسخ به این سوالات است:

مهم ترین شاخص های اساسی ارزیابی توسعه كدامند؟ اولویت بندی آن چگونه است؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

در این پژوهش از روش های كتابخانه ای و میدانی استفاده شده و برای اولویت بندی از مدل های AMDM استفاده شده است.مزیت این مدل ها داشتن چند معیار سنجش است. این پژوهش از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش پیمایشی است.

 

4- جمع آوری داده ها

در بخش كتابخانه ای به كتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مختلف مراجعه شد و در بخش میدانی میان همه جامعه آماری كه متشكل از كارشناسان حوزه فرهنگ كه در این حوزه فعالیت می كردند بود، پرسشنامه توزیع گردید. (12 نفر كه 9 نفر پاسخ دادند)برای سنجش پایایی نیز از روش كرون باخ استفاده شد.

 

5- تحلیل داده ها

رتبه بندی بر اساس روش TOPSIS انجام شد و ابتدا ماتریس 83 شاخص (برگرفته از شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی) تشكیل شد و پس از نمره دهی توسط خبرگان، رتبه های نرمال شده محاسبه گردید و سپس نمره هر شاخص مشخص شده و اولویت بندی صورت گرفت.

 

6- تفسیر نتایج

چون شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی نزد خبرگان نمره بیشتری كسب كردند لذا بر شاخص های شورای فرهنگ عمومی اولویت دارند. هرچند این شاخص ها تركیبی از شاخص های مناسب و نا مناسب هستند و توازن ندارند. پس بهتر است تركیبی از شاخص های دو شورا تهیه شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
تصویر پس زمینه وبلاگ
تصویر پس زمینه وبلاگ گویاست. احتیاج به توضیح ندارد. 
باید از دوست خوبمان، حسین براتی به خاطر سرعتی که به خرج دادند و زحمتی که برای طراحی کشیدند، تشکر کنم. 
نکته: برای افزایش سرعت دانلود ناچار به کاهش کیفیت عکس شدیم.


طبقه بندی:
خبر و اطلاع رسانی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
حسین براتی، تصویر پس زمینه، وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic