بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان‌نامه: انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی در کتب درسی دوره ابتدایی مطالعه فرهنگ پایداری- حمید درویشی شاهکلائی

طرح مساله:

انقلاب اسلامی[1] سال 57 ایران به امامت[2] ولی معظم فقیه[3] سید روح الله خمینی سلام الله علیه[4] بر آن بود تا فرهنگ[5] جدیدی[6] را در جامعه[7] ایران به مرحله رشد و نمو برساند[8] که فرهنگ پایداری[9] دفاع مقدس[10] نمونه[11] متعالی[12] این فرهنگ است. به این معنا که اگر آجر فرهنگ، ارزشها باشند؛ بهترین تجلی گاه فرهنگ انقلاب اسلامی (=ارزشهای انقلاب اسلامی) در فرهنگ پایداری (=ارزشهای فرهنگ پایداری) خواهند بود.

بنابر فرض فوق، برای انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی باید ارزشهای فرهنگ پایداری را شناخت و منتقل کرد.

در این میان، یکی از گروههایی که می تواند مخاطب بالقوه ای برای انتقال فرهنگ پایداری باشد، نسل آینده است که از ویژگی های ممتازی برخوردار است. با توجه به اجباری بودن تحصیلات در مقطع ابتدایی، می توان این مقطع را بستری دانست که نسل آینده قطعا آن را تجربه خواهد کرد. بنابراین کتب درسی دوره ابتدایی[13] بستر قابل تاملی برای انتقال ارزشهای فرهنگ پایداری خواهد بود.

گزارش توصیف وضع موجود، ارزشیابی و سیاستگذاری آن به یاری خدا موضوعات این پایان نامه خواهد بود.

پرسش‌های اصلی:  وضع موجود انتقال فرهنگ پایداری در کتب درسی دوره ابتدایی چگونه است؟ معیارهایی که در مورد سیاستگذاری تالیف کتب درسی این دوره با توجه به فرهنگ پایداری باید مبنا قرار گیرد، چیست؟

 [1] در اینجا برای من فرقی نمی کند که آنچه رخ داد انقلاب بود یا تنها یک انحلال و فروپاشی اجتماعی. آن چه مهم برای من است این است که یک پدیده اجتماعی اتفاق افتاده است که منادی فرهنگ جدید و ارزشهای جدیدی است. موضوع ما این ارزشهای جدید است که خاستگاه آنها این پدیده اجتماعی سال 57 است که به تغییر نظام حکومتی انجامید.

[2] به دو دلیل به جای استفاده از کلماتی نظیر «رهبر» از لفظ امام استفاده کردم. یکی اینکه «رهبر» بار معنایی مثبتی را متبادر به ذهن نمی کند. اتصاف امام خمینی به این صفت، امام را در ردیف رهبرانی چون هیتلر قرار خواهد داد که با توجه به تفاوتهای موجود صفت مناسبی نیست. دلیل دوم این است که رهبر در علوم انسانی تعریف خودش را دارد، الگوها  و نظریه هایی دارد که به سختی در مورد امام خمینی قابل انطباق است.

[3] این صفت یا شاخص اشاره به همان شانی دارد که در اینجا مهم است. یعنی شانی که به تاسیس حکومت اسلامی انجامید و همان شأن ولایت فقیه است که صفت معظم (احترام برای انسان) را پذیرفته است.

[4] لفظ رحمة الله علیه یا الفاظ مشابه با توجه به زنده بودن اندیشه های امام، لفظ مناسبی نیست و بار معنایی درستی را منتقل نمی کند. به همین دلیل ترجیح می دهیم به سبک برخی علمای سلف که اساتیدشان را با لفظ سلام الله علیه یاد می کردند، ما نیز از پسوند سلام الله علیه استفاده کنیم.

[5] منظور من از فرهنگ، تعریف گی روشه از فرهنگ است: شیوه های تفکر، احساس و عمل که باید آموخته شوند و در میان جمعی مشترک به کار روند. اگر بخواهم ساده تر تعریف کنم باید منظور من از فرهنگ، ارزشهاست.

[6] البته با تسامح این لفظ را به کار می بریم و در پی آن نیستیم که بگوییم در طول تاریخ هیچ گاه چنین ارزشهایی وجود نداشتند. بلکه باور من این است که این ارزشها بوده اند، به مرحله عمل نرسیده بودند. در لایه های درونی تری مثل باورها مانده بودند. در دوره هایی مثل صدر اسلام به لایه های بیرونی تر نزدیک شده اند و دوباره کم و بیش به حیات خود ادامه دادند. این ارزشها در دوره معاصر در تفکر ولی معظم فقیه امام خمینی سلام الله علیه، هندسه منظمی گرفته و بار دیگر درسطحی گسترده تر و عمیق تر به صحنه اجتماع برگشتند. منظور من از جدید، رویش مجدد میوه های این ارزشهاست.

[7] از لفظ جامعه با تسامح استفاده کردیم. لزوما جامعه در اینجا همه ویژگی های یک جامعه که در کتب مبانی جامعه شناسی ذکر شده است را ندارد. منظور همان دولت-ملت ایران است که البته با توجه واقعیتهای ارتباطات میان فرهنگی و بین المللی امروز، و نیز تفکر جهانی اسلام بهتر است از لفظی مثل امت اسلامی یا امت اسلامی ایران استفاده کنیم.

[8] البته فعلا کاری ندارم که این ارزشها در لایه های باور، تفکر و عمل در چه موقعیتی قرار گرفتند و چقدر مشابهت بین فرهنگ انقلاب اسلامی مطلوب امام خمینی سلام الله علیه و آنچه به وقوع پیوست وجود دارد. عبارتها را با تسامح به کار بردم و منظورمان فرهنگی است که توسط امام خمینی سلام الله علیه تبیین شد. به عبارتی در این مرحله با ارزشهای مطلوب انقلاب اسلامی سر و کار دارم نه ارزشهای موجود.

[9] در اینجا من تصور می کنم که این ارزشها به هنجار تبدیل شده بودند و دیگر در مورد ایده آلهای ذهنی صحبت نمی کنیم. بلکه ارزشهای انقلاب اسلامی در فضایی به اسم فرهنگ پایداری به ارزشهای موجود تبدیل شدند. تبدیل شدن به کنش اجتماعی مشترک افراد در یک بازه زمانی برای من مهم است. چرا که نوید این را می دهد که این ارزشها اکتسابی اند و با آموزش تکرار می شوند. یکبار این ارزشها به اوج و شکوفایی رسیده اند، دوباره هم خواهند رسید.

[10] فرهنگ پایداری مفهوم عامی است که مصادیق متعددی را به خود می تواند بپذیرد. به نظر می رسد که در تفکر امام خمینی (س) نظریه پرداز فرهنگ پایداری- همه مستضعفین و آزادیخواهان عالم که با استکبار مبارزه می کنند مصداق فرهنگ پایداری شوند. با توجه به این که من در پی تکرار فرهنگ پایداری در جامعه ایران هستم و نمونه بسیار متعالی فرهنگ پایداری هم همین دفاع مقدس هشت ساله وبه تعبیر دقیقتری ده ساله است، مضاف الیه دفاع مقدس به فرهنگ پایداری اضافه شده است تا تاکید کند که بر آن فضای مکانی و زمانی خاص.

[11] ادعای من این نیست که ارزشهای انقلاب اسلامی فقط در فرهنگ پایداری موجودند. بلکه شاید بتوان ارزشهای انقلاب اسلامی را در  انرژی هسته ای، پیشرفتهای پزشکی، پیشرفتهای هوافضا و مشابه آنها دید. البته تصور من این است که در این موارد نیز، این ارزشهای دفاع مقدس بودند که برانگیخته شدند و معجزه آفریدند.

[12] متعالی به این معنا که ارزشهای فرهنگ انقلاب در فضای فرهنگ پایداری دفاع مقدس در لایه های مختلف باور تا عمل، هم عمیق تر و درونی تر شدند در افراد و هم جنبه بیرونی و اجتماعی (قابل مشاهده برای دیگران) بیشتری پیدا کردند. البته علاوه بر این جنبه های کیفی برتری، جنبه های کمی چون طول دوره زمانی، تعداد افراد، مکان و ... هم این برتری وجود دارد.

[13] البته می دانیم فقط دوره ابتدایی نیست و دوره ابتدایی فقط کتب درسی نیست. فعالیتهای جانبی دیگری را نیز شامل می شود. علت این تقلیل این است که کتب درسی متون مشترکی هستند که در کلیه مدارس وجود دارند و همه دانش آموزان از آنها برخوردار هستند. دور ترین مدارس که معلم و امکانات کمک آموزشی ندارند، کتاب درسی دارند. با همین مبنا که بیشترین مخاطب ممکن را داشته باشیم، به کتب درسی دوره ابتدایی می رسیم.طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پیش طرح های پایان نامه، حمید درویشی شاهکلائی، پیش طرح، فرهنگ پایداری، تعلیم و تربیت، کتب درسی دوره ابتدایی، آموزش و پرورش، ارزشها، انقلاب اسلامی ایران، انتقال ارزشها،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
برسی حیطه های موضوعی در مقاله تحولات اجتماعی و سیاسی و زبانهای ملی؛ یحیی مدرسی

عنوان مقاله: 

تحولات اجتماعی و سیاسی و زبانهای ملی؛ یحیی مدرسی

خلاصه مقاله:

بررسی این نظریه که تحولات اجتماعی و سیاسی چه پیامدهای زبانی دارند؟ مطالعه موردی فروپاشی شوروی و تشکیل اتحادیه اروپا.

1-    رابطه موضوع و محقق: تمایلات، ضرورت، شناخت ارزش و اهمیت موضوع

با توجه به اینکه محقق استاد گروه زبان شناسی هستند، به احتمال زیاد مورد علاقه و تمایل ایشان بوده است. محقق درباره ضرورت و اهمیت موضوع (بویژه برای کشوری با تنوع زبانی ایران) سخنی به میان نیاورده است ولی این نظریه که عوامل اقتصادی و اجتماعی در زبان مهم هستند را در دو مورد فروپاشی شوروی و تشکیل اتحادیه اروپا بررسی کرده است.

2-    رابطه موضوع و امکانات: زمان، مالی، به صرفه بودن

اشاره ای به این موارد نشده است. اما از آنجا که یک تحقیق کاملا کتابخانه ای بوده است، احتمالا مشکلی نبوده است. موضوع از نظر زمانی هم که موردی ندارد. می توانست 15 سال پیش (بعد از دو حادثه مورد بررسی) صورت بگیرد یا ده سال بعد!

3-    رابطه موضوع و دانش: تحدید موضوع، بررسی پذیری، بدیع بودن

موضوع به خوبی روشن شده بود که قرار است پیامدهای زبانی ناشی از دو واقعه خاص بررسی شوند. بررسی پذیری آن هم که مشکلی نداشت. اینکه چه پیامدهایی داشت قابل بررسی و مشاهده است. در مورد بدیع بودن، از ارجاعات نویسنده به نظر می رسد این تحقیق نمونه های مشابه خارجی دارد.

منبع:

فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 5، 1388؛ ص 17-1.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
حیطه های موضوعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
آشنایی با زمینه های اصلی موضوعات مقالات نشریه فصلنامه تحقیقات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، فصلنامه‌ای علمی و پژوهشی است که در حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از فرهنگ جامعه ایرانی و تحولات آن توسط پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتشار می‌یابد (سایت فصلنامه). پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1383با توجه به ظهور مسایل و چالش هایی جدید فرهنگی واجتماعی بویژه در اجتماعات دانشجویی و محیط های دانشگاهی، و از همه مهمتر فقدان کانونی علمی-پژوهشی برای توسعه و تولید دانش ها و محصولات فرهنگی و اجتماعی در عصر رقابت های فرهنگی تاسیس شد (سایت پژوهشکده).

فصلنامه تحقیقات فرهنگی  با توجه به چرخش فرهنگی در حوزه معرفت‌شناسی و علوم اجتماعی تلاش می‌کند تا در حوزه تولید علم در کشور خلاء‌های موجود را برطرف کند. بر این اساس، مبانی معرفت‌شناختی و نظریه‌های فرهنگ را نیز می توان از حوزه های علاقه این نشریه برشمرد. (سایت فصلنامه)

موضوعات اصلی

آقایان علی اکبر علیخانی، مدیر مسئول و سعیدرضا عاملی سردبیر این نشریه هستند. فصلنامه تحقیقات فرهنگی اولین شماره خود را در بهار 1387 منتشر کرد. هر دوره نشریه یک سال است که 4 شماره به تعداد فصول سال منتشر می گردد. این فصلنامه با داشتن مجوز علمی پژوهشی تا به حال به طور مستمر و منظم 8 شماره با عناوین سبک زندگی، فرهنگ و رسانه (دو شماره)، ارتباطات میان‌فرهنگی، فرهنگ و زبان، دینداری، «بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی» و «فرهنگ، هویت و دانشگاه» را به چاپ رسانده است. موضوعات و محورهای عمده شماره های آینده (از بهار 1389 تا 1390) در سایت نشریه چنین عنوان شده است: فرهنگ و منابع تولید فرهنگ، فرهنگ و طبقات اجتماعی، فرهنگ و گروه‌های سنی، فرهنگ و شهر،  فرهنگ و گروه‌های حاشیه‌ای، فرهنگ و رسانه

از آنجا که این فصلنامه تلاش دارد با رویکردی میان رشته‌ای و نگاهی ایرانی مسائل فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار دهد و راهبردهای مناسبی برای حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ایرانی ارائه کند، پذیرای محققانی از دانشگاههای مختلف و رشته های متفاوت است. این موضوع هم در ترکیب هیات تحریریه و هم در عناوین و مولفان نشریات خود را نشان می دهد:

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب مندرج در سایت نشریه):

فرامرز رفیع پور، دانشگاه شهید بهشتی؛ ویلیام کلمن، دانشگاه مک مستر؛ جان آرت شولت، دانشگاه واریک؛ سومان گوپتا، دانشگاه اپن لندن؛ علی بهداد، دانشگاه کالیفرنیا؛ سعیدرضا عاملی، دانشکده مطالعات جهان؛ محمدباقر خرمشاد، دانشگاه علامه طباطبایی؛ علی اکبر علیخانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ یوسف اباذری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ محمدسعید ذکایی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ حسن بشیر، دانشگاه امام صادق و محمد رضایی، دانشگاه علم و فرهنگ.

برای اینکه بیشتر با فضای نشریه آشنا شویم بهتر است نگاهی به عناوین مقالات و نویسندگان آنها داشته باشیم: (در اینجا +)

منابع:
سایت فصلنامه +
سایت پژوهشکده +


طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حیطه های موضوعی، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
موضوعات مقالات نشریه علمی پژوهشی فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نویسندگان به تفکیک موضوعات شماره ها


·       
شماره اول (سبک زندگی):

·        پرسه زنی و زندگی گروه های فرودست شهری در مراکز خرید تهران: دیالکتیک تمایز و تمایززدایی؛ عباس کاظمی، محمد رضایی

·        مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم‌نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن)؛ نعمت الله فاضلی

·        سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران؛ نفیسه حمیدی، مهدی فرجی

·        سبک زندگی جوانان کافی شاپ؛ وحید شالچی

·        جوانان، بدن و فرهنگ تناسب؛ محمد سعید ذكایی

·        خرده‌‌‌‌‌فرهنگ‌های اقلیتی و سبک زندگی روندها و چشم‌اندازها در ایران؛ ناصر فكوهی

·        تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعۀ دانشجویی؛ محمد فاضلی

·        مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی؛ محمد سعید مهدوی كنی

·        پیامدهای سیاسی مصرف گرایی؛ فردین علیخواه

 

·        شماره 2و3 (فرهنگ و رسانه):

·        تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون؛ اعظم راودراد، مهدی منتظرقائم، پریسا سرکاراتی

·        خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی؛ محمود شهابی، مجتبی جهانگردی

·        تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ مسعود کوثری، طاهره خیرخواه

·        مخاطبان و مجموعه‌های تلویزیونی ( قرائت های زنان از مجموعه‌ پرواز در حباب)؛ محمد جمالی

·        ارتباطات بین‌دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری‌های فرامرزی؛ علی خورسندی طاسکوه ، محمدجواد لیاقتدار

·        بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها؛ حسین سراج زاده، جمال ادهمی

·        جوانان و مصرف توریسم؛ عبدالحسین کلانتری، محمد فرهادی

·        دولت و سینما در فرانسه: راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای آمریکا، حجت الله ایوبی؛

·        رسانه‌های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارائه رویکردی ارتباطی ـ فرهنگی، ناصر باهنر؛

·        فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه‌های خارجی، حسین میرزایی، جبار رحمانی؛

·        آسیب‌شناسی مخاطب پنداری‌ در حوزه رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی، مهدی محسنیان‌راد؛

·        کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران، بهزاد دوران، احمد گنجی؛

·        معناشنا‌سی جدید ارتباطات: زمینه‌سازی برای شناخت عمیق‌تر رابطه فرهنگ و رسانه، حسن بشیر؛

·        ارزشیابی پویانمایی‌های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، نعمت‌الله موسی‌پور، فریبا درتاج؛

·        هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز، محمد‌رضا جوادی‌یگانه، جلیل عزیزی؛

·        تعامل و تقابل مذهب و رسانه در خاورمیانه (با تاکید برایران)، محمد‌‌حسن خانی؛

·        رویکردهای غربی به جامعه‌شناسی فرهنگ و انتفال به پسا‌مدرنیسم فرهنگی و فرهنگ‌شناسی،هاله لاجوردی؛

 

·        شماره چهارم (میان فرهنگی):

·        تجربۀ توریسم در فضای واقعی و مجازی؛ علیرضا دهقان

·        مسئله و حل مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی: معرفت‌شناسی زبان و ارتباط مؤثّر؛ حمید عبداللهیان

·        ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی؛ سعیدرضا عاملی، نجمه محمدخانی

·        فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات بین فرهنگی در ایران؛ یونس نوربخش

·        بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی؛ محمد رضایی، عباس کاظمی

·        ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود؛ کاووس سید امامی

·        بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی؛ مرتضی بحرانی، ابوالفضل شکوری

·        هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی؛ غلام رضا جمشیدیها، وحید شالچی

·        تأثیر اینترنت بر افزایش سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه‌های برگزیده؛ مهدی منتظرقائم

 

·        شماره پنجم (زبان و فرهنگ):

·        تحولات اجتماعی - سیاسی و زبان های ملی؛ یحیی مدرسی

·        زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه‌ها و برهان ها؛ کیوان زاهدی

·        بررسی میزان هم‌خوانی زبان پیام کوتاه با زبان فارسی معیار؛ بهمن زندی، فاطمه ربانی

·        مقایسه عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی؛ احمد صفار مقدم

·        برنامه‌ریزی زبان، فرهنگ زبانی و مؤلفه‌های آن (مطالعه‌ای موردی در شهر تهران)؛ نگار داوری اردکانی

·        نگرش فرهنگی غرب در مورد ایران در ساخت های زبانی نشریات انگلیسی زبان؛ مریم سادات غیاثیان

·        ارتباطات بین‌ فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد؛ فرزان سجودی

·        روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز؛ یونس شکر خواه ، فاطمه کمالی چیرانی

 

·        شماره ششم (دینداری):

·        دوجهانی‌شدن‌ها و حساسیت‌های بین فرهنگی مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان؛ سعید رضا عاملی، حمیده مولایی

·        تبارشناسی «تجربه دینی» در مطالعات دین‌داری؛ علی‌رضا شجاعی‌زند

·        نقش برنامه‌های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دینداری؛ اعظم راودراد

·        بررسی وضعیت دین‌داری در ایران: (با تأکید بر داده‌های پیمایش‌های سه دهه گذشته)؛ مهدی فرجی، عباس کاظمی

·        نظریه هم‌فرهنگی و گروه‌های هم‌فرهنگ: مطالعه مناسبات مسلمانان در آمریکا؛ حسن بشیر ، محمدرضا روحانی

·        هویت دینی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز)؛ عبدالحسین کلانتری، جلیل عزیزی، سعید زاهد زاهدانی

·        تفسیری از نزاع سقراط و آتن (با تکیه بر ماهیت دینداری سقراط در آپولوژی)؛ نرگس تاجیک، حاتم قادری

·        انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن‌ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن‌ساز؛ محمدباقر خرمشاد، علی آدمی

·        دیرینه‌شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری؛ مسلم عباسی، مسعود آریایی نیا

 

·        شماره هفتم (بازی های رایانه ای)

·        تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»؛ مسعود کوثری، احسان شاقاسمی

·        حق تألیف برای نرم‌افزارها و بازی‌های رایانه‌ای: راهکارها و چالش‌ها؛ حجت‌الله ایوبی

·        بررسی نظرات کودکان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای؛ تهمینه شاوردی، شهرزاد شاوردی

·        رمزگشایی از بازی‌های‌ رایانه‌ای: مطالعه موردی بازی‌ رایانه‌ای «عملیات ویژه 85»؛ بهاره جلال‌زاده، بهزاد دوران

·        الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی؛ حسین ابراهیم‌ابادی

·        فرهنگ جوانان و تلفن همراه؛ محمدسعید ذکایی، وحید ولی‌زاده

·        بخش فارسی صدای امریکا: توفیق یا شکست رسانه تلویزیونی در دیپلماسی عمومی؛ محمدعلی موسوی، جواد اصغری‌راد

·        بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه؛ مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری؛ حشمت‌سادات معینی‌فر

 

·        شماره هشتم (تکنولوژی، هویت، فرهنگ و دانشگاه):

·        گونه شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشجویان، علی عسگری، محمود شارع پور

·        ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مولفه های سنتی و مدرن، رحمت الله صدیق سروستانی، صلاح الدین قادری

·        مطالعه تطبیقی ارزش ها و هنجارها و رابطه آنها با آنومی، نادر افقی، عباس صادقی

·        دوگانگی های فرهنگی تکنولوژی، محمد امین قانعی راد

·        بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، عبدالله گیویان، محمد سروی زرگر

·        رسانه و فرهنک سازی، محمدرضا دهشیری

·        اوقات فراغت و هویت اجتماعی، رسول ربانی، حامد شیری

·        گرایش به مصرف گونه های موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان، رضا صمیم، وحید قاسمی

·        مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی، مهران سهراب زاده

·        ویژگی های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی، ناصر فقهی فرهمندطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بررسی حیطه های موضوعی، عناوین مقالات، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
سال همت مضاعف و کار مضاعف

ضمن تبریک مجدد سال نو؛

سال نو مبارک

بله. تصور می شد که نامگذاری امسال تناسبی با جنبش سبز و بیرون رفتگان از دایره نظام و خواص بی بصیرت داشته باشد؛ ولیکن ولی معظم فقیه آسید علی آقای خامنه ای در پی آرمانهای انقلابند و با این سیاسی کاری ها مشکل دارند. پارسال را که یادتان هست سال اصلاح الگوی مصرف شد! انتظار بود که چیزی مثل وحدت ملی باشد. امسال هم همین طور چیزی مثل وحدت ملی با در مقابل آن عدالتخواهی و انتقام. ولی باید کشور را ساخت و دست از این حرفها برداشت. هر کس هر جا هست، کار خودش را درست و برای خدا انجام دهد.

سال «همت مضاعف و کار مضاعف» گرامی باد!

این هم ادای دین ما به این سال!

ای کاش به سمت خواسته های رهبری برویم؛ به ویژه ماها که در خیابانها خواندیم:

الله الله الله الله، الله اکبر؛ جانم فدای یک لحظه عمر تو رهبر

به ویژه ما قشر دانشجوی امام صادقی

حمید درویشی (این پست ربطی به کلاس درس ندارد!)طبقه بندی:
خبر و اطلاع رسانی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
تبریک، سال نو، نامگذاری امسال، جنبش سبز، نظام، خواص بی بصیرت، آرمانهای انقلاب، سیاسی کاری، سال اصلاح الگوی مصرف، وحدت ملی، عدالتخواهی، انتقام، سال «همت مضاعف و کار مضاعف»، حمید درویشی شاهکلائی، ولی معظم فقیه امام آسد علی خامنه ای،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه امکان سنجی اجرای برنامه مالکیت سهام کارکنان ای اس او پی در شرکتهای ایرانی مشمول اصل 44 بخش بانکداری

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

حمید درویشی-3

انتخاب موضوع:

امکان سنجی اجرای برنامه مالکیت سهام کارکنان ای اس او پی در شرکتهای ایرانی مشمول اصل 44 بخش بانکداری

2-     طرح مساله:

با توجه به نقش گسترش مالکیت و خصوصی سازی در توسعه و اصل 44، آیا الگوی ای اس او پی برای انتقال مالکیت در ایران مناسب است؟

3-     طراحی تحقیق:

با مطالعه ادبیات موضوع، فهرستی از سوالات تهیه شد تا نظر نخبگان در مورد عوامل مختلف تاثیرگذار برای اجرایی شدن این الگو بررسی شود.

4-     جمع آوری داده:

پس از مطالعات کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه لیکرت از 55 نفر از نخبگان بانکداری و اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت.

5-     تجزیه و تحلیل:

امتیازها در بسیاری از موارد بالا بود.

6-     تفسیر:

به عقیده صاحبنظران امکان اجرای این الگو وجود داشت و به افزایش مشتری مداری، رقابت و خدمات بهتر، بهره وری و مشارکت کارکنان می انجامید و هم چنین خبر از تمایل دولت، حمایت هیات مدیره، زعبت پرسنل و ... می داد.

7-     گزارشطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه شناسایی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

حمید درویشی-2

انتخاب موضوع:

شناسایی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

2-     طرح مساله:

با توجه به این که کارت امتیازی متوازن علاوه بر ارزیابی، ابزار تغییر و بهبود است و همیشه در برابر تغییر مقاومت خواهد بود، می خواهیم ببینیم چه عواملی و هر یک تا چه حد در آمادگی سازمان برای تغییر موثرند؟

3-     طراحی تحقیق:

برای این کار  شرکت پایانه های نفتی انتخاب شد و 22 عامل پیشنهادی احتمالی که با مطالعه ادبیات موضوع انتخاب شده بود، به آزمون گذاشته شد. عوامل یافته شد در یک دسته بندی جدید قرار گرفتند.

4-     جمع آوری داده:

پرسشنامه لیکرت برای بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرها در شرکت در میان نخبگان در سطوح مدیریت عالی، متوسط و کارشناسان توزیع شد. بدون نمونه گیری به هر 50 نفر پرسشنامه ارسال شد.

5-     تجزیه و تحلیل:

از 22 عامل پیشنهادی، 18 عامل مثل آگاهی، نیاز، تعهد و ... امتیاز بالایی گرفتند و عوامل چون روابط عمومی کارآمد و منافع مشترک پایین ترین امتیازها را کسب کردند.

6-     تفسیر:

به عقیده صاحبنظران، 18 فاکتور مهم و تاثیر گذار بر آمادگی سازمان برای تغییر شناسایی شد و 4 عامل غیراثرگذار حذف شد.

7-     گزارشطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها بر اساس مدل تاپسیس

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

حمید درویشی-1

1-     انتخاب موضوع:

ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها بر اساس مدل تاپسیس

2-     طرح مساله:

سیستم فعلی رتبه بندی شرکتها در بورس به خاطر تک شاخصی بودن (رتبه بندی بر اساس حجم معاملات) دچار نقص است و به جای بهترین، بزرگترین شرکتها را رتبه بندی می کند. سوال اصلی این است که مولفه ها و اولویت آنها در یک رتبه بندی جامع چیست؟

3-     طراحی تحقیق:

محقق با مطالعه و بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد شرکتها مثل مدلهای ارزیابی مالی، بهره وری، اثر بخشی، بی ای ام، مدل و آزمون ارزیابی متوازن را پیشنهاد می کند که شامل جنبه مالی، فرآیند داخلی، مشتری، نیروی انسانی، توسعه و نوآوری و مدیریت می باشد. سپس این تاثیر این مولفه ها را با مطالعات زمینه یابی به آزمون می گذارد و بررسی می کند که آیا می توان اولویت خاصی یافت؟

4-     جمع آوری داده:

مطالعه اسنادی و اطلاعات آماری برای مرحله اول؛ مطالعات زمینه یابی (پرسش نامه لیکرت و مصاحبه از صاحبنظران) برای مرحله دوم.

5-     تجزیه و تحلیل:

با اطمینان 95 درصد همه مولفه های شش گانه موثرند و اختلاف بسیار کمی در نمره مولفه ها مشاهده شد.

6-     تفسیر:

می توان به جای الگوی فعلی از الگوی 6 مولفه ای مورد بحث استفاده نمود. البته همه مولفه های این الگو از اهمیت تقریبا یکسانی برخوردارند.

7-     گزارشطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حمید درویشی شاهکلائی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic