بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نظریه وحدت اسلامی در اندیشه ی علمای شیعه با تاکید بر آراء سید جمال الدین اسد آبادی، آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله خامنه ای و شهید مطهری
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
علی اسکندری-3

نظریه وحدت اسلامی در اندیشه ی علمای شیعه با تاکید بر آراء سید جمال الدین اسد آبادی، آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله خامنه ای و شهید مطهری

توضیحات: کشمکش بر سر قدرت و گسترش نزاع داخلی در جهان اسلام باعث غفلت مسلمانان از دشمنان بیرونی شده است. وجود وحدت عامل بسیار مهمی در برابر انواع تهاجمات بیگانگان خواهد شد، عامل وحدت یکی از اصول مشترک تمامی ملت ها می باشد و تلاش کشور های غربی در ایجاد خلل در وحدت ملی عامل بسیار مهمی است که شایان توجه خواهد بود.

1.     موضوع تحقیق: موانع رسیدن به وحدت اسلامی در اندیشه علمای شیعی چیست؟

2.     طرح مساله: نظریه وحدت اسلامی از سوی علمای شیعی در پاسخ به واگرایی سیاسی، تفرقه مسلمانان، عقب ماندگی، کوشش تمدن غرب برای استیلا بر جهان اسلام و ضرورت های داخلی چون همگرایی ملی مطرح شده است.

ü       آیه « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» به عنوان اصل اساسی دوام هر ملت بدان استناد شده است.

·        نظریه ای که بر مبنای آن طرح تحقیق شکل بگیرد بیان نشده است.

3.طراحی تحقیق: مولف با اشاره به این مطلب که وحدت اساس بقای هر جامعه است به بررسی و مقایسه ی میان علما صاحب نظر در این رابطه پرداخته است. این تحقیق بر اساس بنیادهای نظری هریک از علمای نام برده شده شکل گرفته است و با جمع بندی نظریات ایشان راه کارهایی رابه منظور افزایش وحدت عنوان می کند.                                                                                                                        

4.جمع آوری داده ها: روش کتابخانه ای بدین صورت که به بررسی عقاید و اندیشه ها علمای نام برده شده پرداخته و با بررسی دوران هریک از علما مختصری راجع به بیانات و مقتضیات زمان اشاره داشته است.

5.تجزیه و تحلیل داده ها: تمامی علمای فوق بر این مساله اتفاق نظر دارند که اساس گرفتاری های مسلمین تفرقه و نداشتن وحدت است. تاسیس مجامعی چون مجمع تقریب مذاهب ، دانشگاه مذاهب اسلامی، احیای روز قدس عواملی در جهت پیشبرد این هدف یعنی وحدت میان مسلمین بوده است.

6.تفسیر اطلاعات: مهمترین مانع برای وحدت اسلامی ایجاد دولت جعلی اسرائیل، مذاهب ساختگی و ایجاد بی اعتمادی میان کشور های اسلامی بوده است. تمامی علمای نام برده شده به ضرورت وحدت اسلامی تاکید داشته اما با توجه به ویژگی های فردی، نحوه ی اندیشه و شرایط زمان و مکان رویکرد خاصی را اتخاذ کردند.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، علی اسکندری،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه فرایند تصمیم گیری پرونده هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
علی اسکندری-2

فرایند تصمیم گیری پرونده هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات : در دنیای کنونی اکثر کشور ها به دنبال دستیابی به اهداف مورد نظر خود بوده و با توجه به اینکه افزایش قدرت یک جامعه وابستگی شدیدی به در دست داشتن انرژی هسته ای دارد؛ از همین رو تصمیمات متخذه در این امر مهم و حیاتی قلمداد می شود.

1.     موضوع تحقیق: آیا دیپلماسی ایران(تصمیم گیری در جریان پرونده هسته ای) مثبت بوده است؟

2.     طرح مساله: از آنجا که کشور های اروپایی در کلام استفاده از انرژی هسته ای را حق تمامی کشور ها می دانند اما در عمل با مانع تراشی دستیابی کشور ها به این انرژی را با مشکل مواجه می سازند و یا پیش شرط هایی چون قبول اسرائیل در صحنه ی بین المللی را مطرح می کنند. حال ایران تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرده است؛ این تصمیمات تا چه اندازه درست بوده است.

ü      فرضیه ی مطرح شده بر این اساس است که با توجه با تصمیمات متخذه در قبال پرونده هسته ای ایران  و با توجه به منابع تصمیم گیری در سیاست خارجی از جمله قانون اساسی، رهبری، مجلس و... تصمیم گیری ها در این زمینه را اغلب نابجا  و ندرتا مثبت ارزیابی کرده است.

§        نظریه ی خاصی این فرضیه را به پیش نمی راند.

3. طراحی تحقیق: مؤلف پس از بیان تاریخچه انرژی هسته ای در ایران به بررسی رخدادهای صورت گرفته در دوران هریک ازرؤسای جمهور ایران پرداخته و به بررسی تصمیمات متخذه در رابطه با انرژی هسته ای می پردازد. طبیعتا مصوبات مجلس، قطع نامه ها و دیگر منابع مرتبط به دقت بررسی شده و با رویکرد مقایسه ای به نقاط ضعف و قوت آنها بیان شده است.   

4.جمع آوری اطلاعات: منابع مورد استفاده در این تحقیق اکثرا کتابخانه ای و در برخی موارد استفاده از قوانین مصوب مجلس و یا سایت های مرجع بوده است.

5.تجزیه و تحلیل اطلاعات: عوامل اصلی ناکامی در پیش برد پرونده هسته ای ایران:

1.     اعتماد بیش از حد به اروپاییان(دوران خاتمی)

2.     عدم اقتدار در پرونده هسته ای(دوران خاتمی)

3.     حسیاسیت زایی در برخورد با اروپاییان و طرح برخی مسائل چون هولوکاست در آن مقطع زمانی(دوران احمدی نژاد)

  6.تفسیر اطلاعات: تصمیمات دولت در جریان پرونده ی هسته ای ایران افزایشی بوده است چرا که در روند   تصمیمات، سیاست ها با تغییرات اندک و گام به گام پیش رفته و هر تصمیمی که اتخاذ شده است بعد از مدتی با ارزیابی اینکه تا چه حد درست بوده یا غلط بوده است دوباره پیگیری می شده است.یعنی اینکه دولت ها در این سالها با استفاده از ابزارصحیح و خطا تغییر روش داده و به اتخاذ یک روش خاص اقدام ننمودند.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، علی اسکندری،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش روحانیت شیعه در اندیشه بازگشت به اسلام اصیل در ایران معاصر(57-1320) با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و آیت الله مطهری
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
علی اسکندری-1

 نقش روحانیت شیعه در اندیشه بازگشت به اسلام اصیل در ایران معاصر(57-1320) با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و آیت الله مطهری

توضیحات: بازگشت به اسلام اصیل در جهان اسلام ریشه ای دیرینه دارد که ریشه های آن به روزگار پس از وفات پیامبر اسلام و انحراف امت از آموزه های ایشان به ویژه امام علی (ع) و امام حسین (ع) بر می گردد. در این میان و در ادامه سیر صعودی این اندیشه ها اشخاصی چون شهید مطهری و امام خمینی عملکرد برجسته ای داشتند .این تحقیق با بررسی بیانات و روش ها این دو عالم با روش تقریبا مقایسه ای به بیان دیدگاه های ایشان پرداخته است.

1.     موضوع تحقیق: روحانیت شیعه در ایران معاصر از اندیشه بازگشت به اسلام اصیل چه تفسیری داشتند چرا علی رغم وجود نهضت مشروطه دیگر علما توفیق چندانی در طرح این مساله نداشتند؟

2.     طرح مساله: از سویی با مقایسه ای میان اسلام زمان پیامبر و اتحاد میان کشور های اسلامی و تعارضات و دشمنی های کشورهای اسلامی از سوی دیگر این سوال را به ذهن متبادر ساخته است که چطور اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی در آن زمان به چنین تفرقه ای تبدیل شده است.حال افرادی چون امام خمینی  و شهید مطهری چه برداشتی از این موضوع داشته و چه عواملی را در این مسیر مهم ارزیابی می کردند(مقایسه دیدگاه ها)؟

ü      فرضیه مطرح شده بدین صورت است که عامل اصلی بازگشت به اسلام اصیل دوری از تحجر، خرافه و التقاط است.

§        نظریه ای که این فرضیه را به پیش می راند «لوایاتان» است که در آن دولت حداکثری را حافظ منافع اکثریت و مظهر قدرت جامعه می داند.

3.     طراحی تحقیق: سیر تحقیق بدین صورت است که با بررسی دوران پیامبر(ص) و ویژگی های حکومتی ایشان به بررسی عوامل و علل آن اتحاد می پردازد در ادامه سیر این اندیشه را تا زمان امام راحل و شهید مطهری بیان می دارد و در نهایت با مقایسه بین اندیشه امام و شهید مطهری که بعضا با تحلیل محتوا صورت گرفته بود به این نتیجه می رسد که امام بیشتر دیدگاه اخلاقی با رویکردی سیاسی داشته برخلاف شهید مطهری که بیشتر دیدگاه های فلسفی ارائه می نمودند.

4.     جمع آوری داده ها : روش اصلی در انجام این تحقیق کتابخانه ای با رویکرد توصیفی- تبیینی است.

5.     تجزیه و تحلیل اطلاعات : شهید مطهری معتقد است روح اسلام در جامعه اسلامی مرده است و برای بازگشت باید احیای فکر دینی زنده شود؛ یعنی باید طرز تفکر مردم را عوض کرد.امام خمینی نیز نگاه داشتن مردم در جهل را عامل اساسی دوری از اسلام اصیل می داند.

6.     تفسیر اطلاعات : امام خمینی و شهید مطهری استعمار را عامل اصلی انجماد فکری معرفی می کنند. ایشان استعمار فکری و فرهنگی را بدترین نوع استعمار دانسته و اصلی ترین وظیفه رهبران دینی را نشان دادن صراط مستقیم و مبارزه با تحریف ها می دانند.

        در حقیقت می توان از گفتمان شهید مطهری و امام اینگونه برداشت نمود که گفتمان امام خمینی            تهاجمی با رویکرد اخلاقی-عرفانی ولی نگاه شهید مطهری تدافعی با رویکرد فلسفی -آموزشی .طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، علی اسکندری،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic