بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان نامه مقایسه و تحلیل روابط شبکه های اجتماعی مجازی در ایران و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی- محمدجواد نوروزی اقبالی

طرح مسئله:  

با توجه به روزافزونی نفوذ اینترنت در میان اقشار جامعه ایران، و با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی مجازی به تازگی در عرصه فرهنگ ایران زمین ظهور یافته اند بر آن شدم که اساس کار این شبکه ها در ایران را مورد بررسی قرار دهم. این تحقیق بر آن است تا با مقایسه انواع شبکه، تفاوت عمده این شبکه ها را اولا با یکدیگر و ثانیا با شبکه های اجتماعی مجازی مشابه در خارج از کشور به دست آورده و سپس نحوه ایجاد ارتباط و شبکه ایجادی در هرکدام را بررسی نموده و آنگاه به تاثیری که این گونه شبکه ها بر روی فرهنگ عمومی جامعه دارند پرداخته شود. در انتها روابط ایجاد شده در چنین محیط هایی را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود.

پرسش‌های اصلی:

 شبکه های اجتماعی مجازی در ایران چه تفاوت هایی با یکدیگر و با شبکه های مشابه خارجی دارند؟

شبکه های اجتماعی مجازی در ایران چه تاثیری بر فرهنگ عمومی دارند؟

آیا روابط اینجا شده در این گونه شبکه های مجازی از نظر فقهی مورد تایید است؟طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
محمدجواد نوروزی اقبالی، پیش طرح، پیش طرح های پایان نامه، فرهنگ عمومی، ارتباطات سایبر، جامعه مجازی، شبکه های اجتماعی مجازی، فقه ارتباطات، اینترنت،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی حیطه های موضوعی در مقاله موانع و راهکارهای استقرار شهرهای الکترونیکی در ایران

رابطه موضوع با محقق:

          تمایلات شخصی و علاقه

اغلب کارهای نویسنده در حوزه رسانه ها و سیاست بوده است. لذا این مقاله که نوعی سیاستگذاری است نیز به نوعی با علائق نویسنده در ارتباط است.

          ضرورت

نویسنده برای اشاره به ضرورت بحث از سه انقلاب در جامعه بشری صحبت میکند. انقلاب اول کشاورزی بوده است که بشر در زمین استقرار پیدا کرد. دومین انقلاب، انقلاب صنعتی بوده که باعث شده شهرنشینی گسترش یافته و انسانها نیازهای خود را به صورت متقابل برطرف سازند. و انقلاب آخر انقلاب الکترونیکی است که در اواخر دهه نود رخ داده و باعث شده اطلاعات به سرعت در دسترس افراد قرار بگیرد و به مرور شهرهای الکترونیکی پدید آیند.

          شناخت ارزش و اهمیت موضوع

نویسنده اهمیت موضوع را شناخته و میداند که این موضوع در این زمان بسیار کاربرد دارد. او مینویسد اهمیت موضوع به حدی است که قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  دو لت را موظف به انجام اقداماتی به منظور استفرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز کرده است. او میگوید بی توجهی به این موضوع به به شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته خواهد افزود.

رابطه موضوع با امکانات

          محدودیتهای زمانی

چون مجله مورد نظر فصل نامه است به نظر میرسد محدودیت چندان زیادی برای یک مقاله با این حجم صفحات وجود نداشته است.

          برخورداری از حمایت های مالی

قطعا این مقاله توسط صاحبان مجله مورد حمایت قرار گرفته و خریداری خواهد شد. لیکن با توجه به این که کار پیمایشی صورت گرفته است به نظر میآید که تا حدی مخارج داشته است.

          به صرفه بودن

تحقیق به نظر هزینه زیادی در بر نداشته است.

رابطه موضوع با دانش

این موضوع در قسمت سیاستگذاری فرهنگی میگنجد که یکی از قسمت های عمده فرهنگ و ارتباطات میباشد. محققان این پژوهش هم در رشته ارتباطات تحصیل داشتهاند که متناسب با موضوع است.

موضوع

          وضوح و دقت

تحقیق کاملا کیفی است هر چند استفاده از لیکرت و آزمون تی استودنت باعث بالا رفتن دقت تحقیق شده است.

          بدیع بودن

موضوع تقریبا موضوع جدیدی است. هرچند که در سالهای اخیر توجه نسبتا زیادی به روند توسعه ارتباطی و اطلاعاتی شده است ولی مخصوصا در کشور ایران چندان تحقیقات جامعی در زمینه دولت الکترونیک و شهرهای الکترونیک صورت نگرفته است. 

          تحدید موضوع

به نظر میرسد محقق چندان به این گزینه توجه نکرده است. هرچند که برای یک مقاله علمی به نظر میرسد که حداقل تحدید مورد نظر را دارا میباشد.. لیکن با توجه به حجم مقاله، موضوع مورد نظر میتوانست از این ریزتر و محدودتر شود. به طور مثال میتوانست در مورد چگونگی ایجاد بسترهای اینترنتی در دولت الکترونیک در ایران باشد.

          بررسی پذیری

در اختیار نداشتن پرسشنامه و جوابهای جامعه نمونه نمیتوان این را بررسی نمود که آیا نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده مستند است یا خیر.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
محمدجواد نوروزی اقبالی، حیطه های موضوعی، فصلنامه راهبرد فرهنگ،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 6 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
محورهای موضوعی فصلنامه راهبرد فرهنگ شواری عالی انقلاب فرهنگی

1.      رصد و مهندسی فرهنگی کشور 

2.       آسیب شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی 

3.       هنجارها، ارزش ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن 

4.       حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه 

5.       پیش نیازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور 

6.       نقشه جامع علمی کشور 

7.       تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه وحوزه 

8.       تحول و ارتقاء علوم انسانی 

9.       پیش نیازهای فرهنگی تحقق چشم انداز 20 ساله کشور 

10.  چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت ها 

11.   بررسی روندها و جهت گیری ها در تولید آثار ومصنوعات فرهنگی و هنری 

تولد و انتشار این فصلنامه، در امتداد تأسیس و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ یعنی همان ضرورت ها و اقتضائاتی که موجب شکل گیری آن شورا شد، در اقدام به انتشار این نشریه نیز نقش داشته است.

  اگر بخواهیم فلسفه وجودی و رسالت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را به صورتی موجز و فشرده بیان کنیم، «ساماندهی علم و فرهنگ» تعبیر مناسبی خواهد بود.

  پس این نشریه نیز بر این دو مقوله اساسی تمرکز خواهد داشت.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
محمدجواد نوروزی اقبالی، حیطه های موضوعی، فصلنامه راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه پیامدهای سیاسی امنیتی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-3

تمرکز بر سوال: نویسنده با توجه به عضو ناظر شدن ایران در سازمان شانگهای بررسی می‌کند که عضویت ایران در این سازمان چه پیامدهای سیاسی و امنیتی دارد.

طرح مسئله: بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در منطقه آسیای مرکزی کشورهایی پدید آمدند که با مشکلات رهایی ناخواسته از یک امپراطوری و استقلال مواجه شده بودند.  از یک طرف آنها اولین دغدغه‌شان امنیتشان بود و از طرف دیگر چین و روسیه هم می‌خواستند به اختلافات مرزی پاین دهند. لذا سازمان شانگهای را با مرکزیت چین ایجاد کردند. اما پس از 11 سپتامبر تغییر چشمگیری یافت. بعد امنتی این سازمان با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه بیشتر شد. حال ایران در برابر این چالش باید چه موضعی را انتخاب کند؟

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: نویسنده پس از جمع آوری اطلاعات مکفی سعی می‌کند ساز و کار سازمان شانگهای را بررسی کند یعنی چیدمان اعضا و سیاست‌های این سازمان  را شفاف‌سازی کند. سپس دو دیدگاه را در مورد جایگاه سازمان شانگهای ارائه می‌دهد:

1.     دیدگاهی که می‌گوید سازمان شانگهای مثل دیگر سازمان‌ها امکان چندانی برای توسعه همه جانبه و نفش‌آفرینی سیاسی ندارد

2.     دیدگاهی که به ظرفیت‌های چین تاکید دارد و می‌گوید این سازمان برای تحقق اهداف آتی چین و احیای نسبی نقش روسیه در ساختار بین‌المللی طراحی شده است

نتیجه گیری و تفسیر اطلاعات: نویسنده در انتها به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترین دستاورد ایران در عضویت در این سازمان مقابله با ایلات متحده آمریکا و سیاست‌های آن در منطقه آسیای و خاورمیانه است.البته مسائلی مانند تسریع فرایند شکل‌گیری بازار یکپارچه انرژی در منطقه افزایش قدرت چانه زنی و اینجاد ثبات در کشورهای همسایه نیز مطرح است.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش روحانیت شیعه در اندیشه بازگشت به اسلام اصیل در ایران معاصر با تاکید بر اندیشه‌های امام‌خمینی و شهید مطهری
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-2

تمرکز بر سوال: نویسنده سعی دارد در این تحقیق این موضوع را بررسی کند که روحانیت شیعه در ایران معاصر از اندیشه بازگشت به اسلام اصیل چه تفسیری کرده است و منظور از بازگشت به اسلام اصیل را در اندیشه‌های امام و شهید مطهری استنتاج کند.

طرح مطالعه: با ورود اندیشه‌های غربی به عالم اسلامی، علمای اسلام به تکاپو افتادند و تلاش کردند پس از یک دوران غربزگی اسلام اصیل را به بلاد مسلمین بازگردانند. نویسنده تلاش کرده اصل و فرایند این موضوع را بررسی کند و راه‌کار ارائه دهد.

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: پایان‌نامه سه قسمت تقریبا مجزی دارد اول قسمتی که نقش روحانیت و علمای عالم اسلامی در بازگشت مسلمین به روش‌های اسلام اصیل بررسی می‌شود. در دو قسمت بعدی اندیشه اسلام اصیل در تفکرات امام و شهید مطهری بررسی می‌گردد.

تفسیر اطلاعات: نویسنده برهه‌های تاریخی را تفکیک نموده و نقش علما را در هر یک از برهه‌ها به تفصیل شرح داده است. مخصوصا تاکید نویسنده بر دوران مشروطیت است. او می‌گوید امام تاکید دارد که اسلام نبوی و علوی از اسلام سفیانی و اموی جداست. امام اسلام ناب محمدی را در برابر اسلام آمرکایی قرار می‌دهد. در اندیشه شهید مطهری نیز اسلام اصیل همان اسلام قرآن و عترت است که مردنی نیست.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش اپیک در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایلات متحده آمریکا مطالعه موردی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-1

سوال اصلی: آیپک یکی از مهترین لابی‌های صهیونیستی موثر بر سیاست خارجی آمریکاست. نویسنده در این تحقیق بر آن است که نقش آیپک بر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند.

طرح مطالعه: سیاست خارجی آمریکا به صورت یک تعامل پیچیده میان گروه‌های فشار، لابی‌ها، سیاستمداران و تصمیم‌گیران حاکم تنظیم می‌شود که در این روند نقش گروه‌های لابی بسیار پررنگ و مهم است. لابی آیپک نیز یکی از قدرتمندترین لابی‌ها در سیاست خارجی آمریکاست. این لابی صهیونیستی تلاش زیادی دارد تا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با منافع اسرائیل همسو گردد.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه حضور دارد و با توجه به تعارض موجود میان ایران و رژیم صهیونیستی، همسویی سیاست خارجی آمریکا با منافع اسرائیل ضررهای بسیاری برای ایران داشته است لذا نویسنده تلاش کرده با بررسی نقش لابی آیپک از میزان این ضررها بکاهد.

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: نویسنده مدل بررسی سیاست خارجی جیمز روزنا را به عنوان مدل تئوریک این رساله انتخاب کرده و بابررسی متغیرهای 5 گانه مدل روزنا این نتیجه حاصل گردید که در سیاست خارجی ایالات متحده گروه‌های فاشر و لابی‌ها در تعیین سیاست خارجی نقشی موثر دارند که بدون بررسی آن نقش نمی‌توان درک درستی از سیاست خارجی این کشور داشت.

نتیجه‌گیری و تفسیر اطلاعات: نویسنده به این نتیجه می‌رسد که آیپک با تاثیرگذاری بر دستگاه قانون‌گذاری در ایالات متحده مانع از این می‌گردد که سیاست‌های بر ضد اسرائیل به تصویب برسد. از سوی دیگر با اثرگذاری مستقیم بر دستگاه اجرایی سیاست‌های مخالف با منافع اسرائیل را از دستور کار دولت مردان ایالات متحده خارج می‌گرداند.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات