بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان نامه نقش(جایگاه) ارتباط با خود(نفس) در شکل گیری فرهنگ در پرتو ارتباطات الهی - محمد سهیل سرو

طرح مسئله: 

 

از انجایی كه ضرورت تولید علم و ابلاغ دین مبین اسلام وجود دارد و از انجایی كه شناخت فرهنگ و نوع ارتباطات ملت ها با هم از ضرورت های انجام تبلیغ است. نیازمند نوعی ایجاد نوعی رابطه بین فرهنگ و درونی ترین جنبه ی هر انسان که همان ارتباط با خودش می باشد هستیم تا با تاثیرگذاری از نفس بر فرهنگ و فرهنگ بر نفس به برنامه ای منطقی در شکل گیری فرهنگ بپردازیم اما این مسئله را در گفتمان قرآن و روایات بررسی خواهیم کرد.


پرسش‌های اصلی:

1.فرهنگ و ارتباطات در اسلام امری ضروری است یا خیر؟

2.اگر ضروری است تعریفش چیست؟

3.جایگاه و نقش ارتباط با خود در ارتباطات انسانی چیست؟

4.رابطه ی بین رفتار و فرهنگ چیست؟

5. رابطه ی نفس با فرهنگ در چیست؟طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پیش طرح، پیش طرح های پایان نامه، محمد سهیل سرو، ارتباط با خود، فرهنگ، ارتباطات الهی، نفس، رفتار و فرهنگ، تبلیغ،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 اردیبهشت 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

محمد سهیل سرو-3

عنوان:

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

توضیح: نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تولد با انقلاب فرهنگی پدید امده است برای نیل به این اهداف و اطمیناناز روند مستمر بهبود عملكرد به معیلرهایی نیاز می باشد.

 

طرح مساله:

شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كدامند؟

عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شاخص های مذكور چگونه بوده است:

با عنایت به پیشترفت های شگرف دانش مدیریت و ایجاد رویكردهاینوین در ارزیابی لازم است شاخص های ارزیابی متناسب با جایگاه و كاركرد نهاد های فرههنگی ایجاد شوند بدین منظور تعیین و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی مد نظر این پژوهش می باشد این كار با لحاظ نمودن اهداف و وظایف نهادهای فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می شود.

 

طراحی مطالعه:

این تحقیق با روش علمی كه مبتنی بر بررسی نظریات و مدل های گوناگونی در خصوص ارزیابی عملكرد است و همچنین نظرات صاحب نظران استفاده شده است.

روش علمی روشی است كه شامل پنج مرحله است: احساس مساله،تعریف مساله،صورت بندی فرضیه،استدلال به شیوه ی قیاسی و ازمون فرضیه.

 

جمع اوری داده ها:

داده ها به روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) كه یكی از معروفترین متون تصمیم گیری شاخصه است كه اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است در این مرحله برای شاخص كیفی و بر اساس مقایسات زوجی طبق طیف ساعتی برای هر یك از عناصر ماتریسی مقادیر عددی توسط خبرگان داده می شود.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این مرحله مانریس های ادغام شده همانندahp فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند یعنی پس از محاسبه wi های ماتریس با استفاده از روش saw ضرایب اهمیت حاصل از ماتریس ها ادغام میشوند.

با نتنایج حاصل از این تحقیق سازمان فرهنگ و ارشاد در ابعاد منابع انسانی و بعد فرایند هاضعیف ترین عملكرد را داشته چون:

  1. عدم توجه به كاركنان و همگرایی اهداف فردی كاركنان می شود.
  2. 2. عدم انطباق داشتن دانش و مهارت كاركنان با نیازهای سازمان
  3. 3. فرسوده و قدیمی بودن فرایندهای سازمان و عدم توفیق انهاست .

 

 

تفسیر داده ها:

در نتیجه ی حاصل از تحقیق و مقایسه مدل های به دست امده از كارهای اماری ان اهمیت كاركنان و نتایج كاركنان مساوی و یكسان بود. ولی رهبری ،خط مشی و راهبرد و نتایج جامعه در ارزیابی نهادهای فرهنگی نسبت به مدل رایج علمی یعنی efqm اهمیت بیشتری دارد.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه ارزیابی قابلیت های متمایز منابع انسانی دانشگاه امام صادق (ع) براساس تئوری منبع محور(مدل(vrio
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد سهیل سرو-2

عنوان:

ارزیابی قابلیت های متمایز منابع انسانی دانشگاه امام صادق (ع) براساس تئوری منبع محور(مدل(vrio

توضیح: در میان منابع و دارایی های سازمان ها منابع انسانی به عنوان یك دارایی استراتژیك به شمار می ایند ... امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود كه از منابع انسانی به عنوان یك سرمایه ارزشمند در راستای تحقق ارمان های سازمان استفاده نمایند.

 

طرح مساله:

ایا منابع انسانی دانشگاه اما صادق مزیت رقابتی پایداری برای این دانشگاه دارند ؟ ایا منابع انسانی این دانشگاه می توانند سبب ایجاد قابلیت محوری و مزیت رقابتی گردد؟

حضور موثر در محیط های پویای كنونی وایسته به داشتن مزیت رقابتی پایدار است. در حال حاضر دو نگرش مهم و مطرح درباره ی ریشه و منشا كسب مزیت رقابتی مطرح می باشد دیدگاهی كه مبتنی بر بازار است و فرصت های محیطی و ویژگی های بازار را ملاك كسب مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا می داند دیدگاه دیگری كه مبتنی بر منابع داخل سازمان است رمز اصلی مزیت سازمان ها را ویژگی ها و توانایی های خاص هر سازمان از جمله مهارتهای نیروی انسانی سازمان میداند.

 

طراحی مطالعه:

روش تحقیق به كار رفته غیر ازمایشی و توصیفی از نوع مورد كاوی است كه دو گونه اطلاعات را جمع اوری كرده: اسناد و مطالعات كتابخانه ای و روش میدانی.

 

جمع اوری داده ها:

اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی از طریق كاوش در اینترنت و روش كتابخانه ای استخراج گردیده. جهت مطالعه قابلیت های منابع انسانی  دانشگاه امام صادق(ع) و داده های تحقیق نیز از طریق توزیع و جمع اوری پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شده است.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در تجزیه و تحلیل مدل vtio به این تحلیل می رسیم كه اساتید دانشگاه امام صادق (ع) به لحاظ تخصص دارای ارزش برای دانشگاه هستند از طرفی این اساتید كمیاب هستند .

در زمینه دانشجویان نیز به این نتیجه رسیدیم كه انها با نیاز تخصصی دانشكده ها مربوط می باشند و دارای ارزش برای دانشگاه هستند.

 

تفسیر داده ها:

تنها مزیت رقابتی دانشگاه امام صادق(ع) عدم امكان تقلید پذیری است كه عامل اصلی در این ویژگی تلفیق سبك تدریس دو رشتنه ای معارف اسلامی و رشته دیگری در این دانشگاه است.

در مجموع 1. دانشگاه امام صادق(ع) در منبع هیات علمی خود دارای قابلیت محوری موقت است.

2. این دانشگاه در منبع دانشجویان خود می تواند درای قابلیت محوری پایدار باشد اگر از افكار انها استفتده كند.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی الگوی تغییرات فصلی و رابطه ان با نوسانات شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد سهیل سرو-1

عنوان:

بررسی الگوی تغییرات فصلی و رابطه ان با نوسانات شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

توضیح: بحث كارایی بازارهای مالی از موضوعات ادبیات مالی است كه اثر بی قاعدگی های تقویمی و غیر تقویمی را با تئوری بازار كار تشخیص می دهد.

 

طرح مساله:

ایا در بورس اوراق بهادار تهران وجود بی قاعدگی های تقویمی مشهود است؟

وجود بی قاعدگی های تقویمی از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته اثر ماههای خاص سال اثر روزهای تعطیل و ... و نیز بی نظمی های غیر تقویمی از جمله اثر انتشار اولیه سهام اثر از قلم افتاده با نسبت قیمت به درامد پایین و ووو همگی حاكی از وجود الگویی مشخص و روندی قابل پیش بینی در رفتار قیمت سهام می باشد كه اساس تئوری بازار كار را زیر سوال می برد و

با گسترش علوم مالی و سرمایه گذاری و افزایش تعداد دانشگاه ها و مراكز علمی برگزار كننده دوره های سرمایه گذاری موضوع كارایی بازار و ازمون های ان بر بورس اوراق بهادار تهران پررنگ تر گردیده است. نتایج ازمون ها حاكی از وجود كارایی در سطح ضعیف در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

 

طراحی مطالعه:

این تحقیق تحقیقی از نوع همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون است.

 

جمع اوری داده ها:

با استفاده از منابع لاتین و كتاب ها و مراجعه به اینترنت و از طریق مراجعه مستقیم به مركز ارشیو بورس تهران از بولتن ها و ماهنامه های منتشر شده توسط بورس كه حاوی اطلاعات معاملات ماهانه و روزانه است استفاده شده و همچنین از نرم افزار تدبیر پرداز نیز در گرداوری استفاده شده است.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در اینجا اطلاعات به چهار نكته مهم معنی بازدهی ماهانه بورس تهران ، شاخص كل بورس اوراق بهادار، نوسانات و حجم معاملات ماهانه توجه شد.

در اسفند ماه در بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه تغییر غیر عادی در حجم معاملات ماهانه و بازدهی كل بازار رخ نمی دهد ولی در تیر ماه حجم معاملات از همه وقت كمتر و در فروردین سطح اطمینان 97 درصد به صورت معنادار منفی است.

 

تفسیر داده ها:

بر این اساس برخلاف اثر اغاز سال میلادی كه معمولا از ان به عنوان پدیده ای در جهت افزایش بازدهی غیر عادی بازار و نیز افزایش حجم معاملات یاد می شود این اثر در بازار سرمایه ایران در جهت عكس اثر ژانویه می باشد و میتوان یكی از عوامل شكل گیری اثر فروردین ماه را عدم تحرك لازم در بورس اوراق بهادار طی روزهای اغازین سال و تعطیلات چند روزه بازار در ابتدای سال دانست.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات