بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

بررسی حیطه های موضوعی در مقاله خود ارزیابی فرهنگی ؛ رهیافتی نو در نیل به تعالی فرهنگی در نشریه راهبرد یاس

عنوان نشریه : راهبرد یاس . از ویژگی های بارز این نشریه این است که اختصاص به یک موضوع تخصصی مشخصی ندارد و در همه ی شماره هایی که بررسی شد ، درباره موضوعات مختلفی مقاله ارایه شده است. یعنی موضوع مقالات از موضوعات فرهنگی گرفته تا اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی سیاست خارجی و دینی را دارا می باشد. همچنین ویژگی دیگر این مقالات این است که بعضی بسیار موضوعات کلی و جهان شمول هستند و برخی بسیار ریز و موردی یک موضوعی را بررسی کرده است مثل بررسی خمس در رفع فقر در شهر شال قزوین.

  عنوان مقاله :  خود ارزیابی فرهنگی ؛ رهیافتی نو در نیل به تعالی فرهنگی / اصغری زاده و قاسمی

خلاصه مقاله : نویسندگان این مقاله یک استاد و یک دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تهران بوده اند و اگر بخواهیم بر اساس همین مدرک اظهار نظر کنیم  ، این موضوع در حوزه تخصصی آنها نبوده است ولی با این حال ما ابتدا خلاصه ای از روند پژوهش آنها را بیان می کنم و سپس آن سه گام تحلیل را که استاد فرمودند را در این مقاله پیاده می کنیم.
در این مقاله ابتدا تعریفی از مهندسی فرهنگی ارایه داده است که در آن مهندسی فرهنگی را به عنوان استعاره ای از رهیافت عقلانی مدیریت راهبردی فرهنگ در نظر گرفته است. برای اجرای مهندسی فرهنگی دو ابزار ارایه داده است : 1 ) مدیریت راهبردی فرهنگ 2) نقشه راهبرد ( کارت امتیازی متوازن ) : این الگو با در نظر گرفتن چهارچوبی از ارزشهای غایی همچون بهبود ارزشهای فرهنگی ، توسعه این ارزشها و مطلوبیت سازی آنها در صدد دستیابی به تعالی فرهنگی می باشد.
در گام بعدی به بیان چالشهایی که فراروی مهندسی فرهنگی است ، می پردازد : 1 ) نتایج نگاه استعاره گونه به فرهنگ : میگوید استعاره تنها می تواند در خصوص شباهتهای میان دو پدیده به ارایه توضیح بپردازد ولی در مورد تفاوتهای آنان سخنی به میان نمی آورد. 2) استیلا جویی یا ایدئولوژی فرهنگی : نگارنده روی این چیرگی حاصل از سلطه فرهنگی ، عنوان اجماع مهندسی شده می گذارد و آن را عاملی برای ایجاد نوعی شعور کاذب در جامعه معرفی می کند و معتقد است که این اجماع موجب رواج انتقادهای شدید نسبت به برنامه های تغییر فرهنگ و ابتکار عمل های مدیریتی می شود. 3) نگرش توصیفی به مقوله فرهنگ :  برای توضیح این مقوله مدل های مختلفی را بیان می کند. از جمله نگاه سلسله مراتبی ، مدل بادبزن گالیاردی و مدل پویایی فرهنگ. در این مدل آخر یک نوع روابط دوسویه بین سطوح مختلف فرهنگ بر قرار است که در آن فرهنگ دارای دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه است که با هم تعامل دارند.
در بخش بعدی مقاله ، وارد موضوع خودارزیابی فرهنگی می شود و دو مدل برای این ارزیابی ارایه می کند : 1) مدل اجزاء نظام سنجش عملکرد : که شامل فرآیندها ، مسیر و جهت گیری و سنجه ها می باشد. 2) مدل فرآیند مدیریت عملکرد : که نسبت به مدل قبلی تفاوتی دارد و آن این است که در این مدل به محیط بیرونی در ارزیابی فرهنگی توجه کرده است. در این بخش پنج رویکرد برای خودارزیابی فرهنگی در سازمانها بیان شده : که شامل پرسشنامه ، ماتریسی ، کارگاه ، پروفرما  و شبیه سازی می باشد.
نتیجه گیری : در پایان مقاله بیان شده که با توجه به محاسن و معایب دو مدل نقشه تعالی فرهنگ ( مبتنی بر نقشه راهبرد ) و مدل سرآمدی فرهنگی ( مبتنی بر مدل اروپایی کیفیت ) ولی برای ارزیابی فرهنگی باید از مدل های ترکیبی استفاده کرد تا ضمن بهره گیری از محاسن هر دو رویکرد ، تا حدودی به رفع نقایص آن دو رویکرد بپردازیم.

بررسی مقاله در 3 دسته کلی :
1) رابطه موضوع با محقق : همانطور که در اول نوشته اشاره کردیم به نظر می رسد که این موضوع با رشته ی تحصیلی استاد و شاگرد تناسب چندانی ندارد ولی احتمالا متناسب با تمایلات شخصی آنها بوده که این موضوع را مورد تحلیل قرار داده اند.
2)رابطه موضوع با امکانات : از لحاظ محدودیت زمانی که به نظر نمیرسد محدودیتی وجود داشته باشد . در مورد حمایت مالی اطلاعی در دست نیست. ولی از لحاظ به صرفه بودن باید گفت که هر قدر روی این مقوله ( مهندسی فرهنگی ) کار شود باز هم جا برای بررسی وجود دارد.
3) رابطه موضوع با دانش : از لحاظ تحدید موضوعی که بسیار خوب و مشخص است چراکه از مقوله فرهنگ ، حوزه ارزیابی را انتخاب کرده و تحلیل نموده است. از لحاظ وضوح هم دارای روشنی است. از نظر بررسی پذیری هم گفتیم کهموضوع مقاله بسیار مقوله مهم و حائز اهمیتی است و قالیت بررسی های مکرر را دارد. از لحاظ بدیع بودن باید گفت که از سال 81 که بحث مهندسی فرهنگی توسط آقا مطرح شد ، تا حدود زیادی روی این موضوع پرداخته شد ؛ لذا نمی توان این موضوع را بدیع و نو دانست.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
محمد نوریان، فصلنامه راهبرد یاس، حیطه های موضوعی،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-3

1)    عنوان :

بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر

2)    طرح مساله :

از آنجا که پسته بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و با توجه به ورود رقبایی مثل ترکیه و آمریکا و چین ، تدوین یک استراتژی رقابتی بسیار مهم است . پورتر برای بحث استراتژی رقابتی از ترکیب نظریه اقتصاد سازمان صنعتی با یک الگوی ساده ، رقابت نیروهای پنج گانه را مطرح می کند که عبارتند از : شدت رقابت بین رقبا – تهدید وارد شوندگان – تهدید کالاهای جایگزین – قدرت چانه زنی مصرف کنندگان – قدرت چانه زنی خریداران

3)    طراحی تحقیق :

چند سوال : 1لف ) آیا در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شوند ؟

                ب) آیا مصرف کنندگان از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

                ج) آیا خریداران از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

این پژوهش کاملا کاربردی است ؛ چرا که با تبیین وضعیت رقابتی صنعت پسته در ایران و در بازارهای جهانی خواسته کمکی به مدیران این صنعت در جهت حل مشکلاتشان کند.

4)    جمع آوری داده :

روش های جمع آوری داده : 1) روش کتابخانه ای  2 ) روش پرسشنامه : شامل : دیپلم / کاردانی / لیسانس / فوق لیسانس / دکترا

5)    تجزیه و تحلیل :

با استفاده از نرم افزار spss   ، فرضیه اول : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. فرضیه : از نظر پاسخ دهندگان در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شود.

فرضیه دوم : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. از نظر پاسخ دهندگان رقابت رقبای موجود در این صنعت در سطح بالایی وجود دارد و این رقابت تهدیدی برای صنعت پسته است.

6)    تفسیر :

با توجه به تحلیلی که از نتایج پرسشنامه به دست آمد نتیجه گرفت که به طور کلی محیط صنعت در بازاریابی صنعت پسته موثر است و ادعای اولیه مبنی بر موثر بودن محیط صنعت بر بازاریابی صادراتی پسته تایید شد. همچنین باید گفت که شدت رقابت در بازارهای بین المللی برای صادرات پسته ایران تهدید محسوب می شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-2
 

1)    عنوان :

بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی

2)    طرح مساله :

در ابتدا مساله مشروعیت تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و سپس ماهیت و مولفه های تبلیغات تجاری ، مشروعیت عناصر تبلیغاتی را از لحاظ فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.  در نهایت چیستی و چگونگی ارایه تعریفی نو از تبلیغات بازرگانی در چارچوب آموزه های اسلامی را مطرح کرده است.

برای باز تعریف تبلیغات بازرگانی از نگاه اسلامی لازم بود تا اجزای آن شناخته شود و در قالب چند سوال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 

 

3)    طراحی تحقیق :

در سه حوزه موضوعی (تبلیغات تجاری در فرهنگ مدرن و دوران معاصرو آمزه های علمل و فقها ) ، زمانی( دوران تجدد یا عصر مدرن ) و مکانی ( جوامع مختلف بشری در دوران معاصر ) تبلیغات را بررسی کرده.

4)    جمع آوری داده :

استفاده از افراد ، پژوهشگران ، اساتید راهنما و اسناد کتابخانه ای. گردآوری اطلاعات با رویکرد تاریخی و تحلیلی

سوالات : بخش اول : چیستی و چگونگی تعریف یک پدیده اجتماعی

            بخش دوم : سوال از توصیف و تعریف تبلیغات بابازرگانی و چیستی مولفه ها

           بخش سوم : سوال از چگونگی نقد و ارز یابی تبلیغات تجاری

 

5)    تجزیه و تحلیل :

در چند سر فصل مهم : تعریف تبلیغات بازرگانی ، تاریخچه تبلیغات بازرگانی ، جایگاه تبلیغات بازرگانی و در نهایت روش شناسی تبلیغات بازرگانی. 

 

6)    تفسیر :

طراحی وضعیت مطلوب : 1) نقد تبلیغات بازرگانی 2) بازسازی ساختار و مبانی تبلیغات بازرگانی : الف ) بازسازی بنای اسلامی تبلیغات بازرگانی ب ) بازسازی فرهنگ و تمدن اسلامی 3) پیشنهادات : در حوزه های اجرایی و پژوهشیبرچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-1

 

1)    عنوان :

تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران

2)    طرح مساله :

در تاریخ بلند مدت ایران ، دانش سیاسی ، دانش اقتصادی ، هنر ، ادبیات و فرهنگ عامه همیشه تابعی از حوزه سیاسی زمان خود بوده ؛ دورانی که اقتدارگرایی ، خشونت و استبداد در محور امور قرار داشته است.

حوادثی چون انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران نوعی از آگاهی تاریخی را به وجود آورده . با این دو پیش فرض سوال اینجاست که آیا انقلاب اسلامی توانسته در وضعیت تعامل فرهنگ و سیاست تغییرات بنیادین ایجاد کند ؟ و آیا با مطالعه ی دوباره ای در متون اسلامی می توان مدعی شد که در نظام اجتماعی اسلام حوزه فرهنگ مستقل از سیاست تدوین شده یا نه ؟

3)    طراحی تحقیق :

چارچوب نظری و روش شناختی این پژوهش مبتنی بر نظریه انتقادی هابرماس می باشد .

4)    جمع آوری داده :

روش جمع آری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای بوده . + نقد و بررسی آراء و نظرات دیگران در این حوزه

5)    تجزیه و تحلیل :

با واکاوی بنیادی و نظری آراء اندیشمندان سعی کرده داده های اولیه خود را تحلیل کند و به یک نظریه جدید دست یابد.

 

 

6)    تفسیر :

1)     استفاده از نهادهای حوزه عمومی خصوصا رسانه های گروهی در جهت یافتن علایق مشترک در جامعه ایران

2)     تعبد گرایی در امور سیاسی و اجتماعی و کوچک شدن دایره استدلالهای عقلی

3)     باید به برگزاری محاکمات سیاسی به صورت علنی پرداخت

4)     لزوم داشتن برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت از طریق رسانه های جمعی در راستای گسترش عقلانیت ارتباطی شهروندان

5)     دور زدن قوانین موضوعه در تصمیماتطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات