بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و آمریکا در عرصه سینما- مرتضی انصاری زاده

طرح مسئله:

 یکی از بحثهای همیشه مطرح در عرصه سیاستگذاری در امور فرهنگی ، نوع مداخله دولت می باشد. عموما مطرح می شود که مسائل فرهنگی در کشورهای پیشرفته آزاد هستند و در کشورهای جهان سوم با سانسور و محدودیت از جانب دولت مواجه می شوند. مداخله مستقیم یا غیر مستقیم نیز از دیگر مسائل مطرح می باشد. در این تحقیق سینمای آمریکا به عنوان یک سینمای موفق نسبت به اهداف خود از زاویه نوع ارتباطش با دولت امریکا با سیاستگذاریهای موجود در عرصه سینمای ایران مقایسه می شود.

 پرسش‌های اصلی:  نوع ارتباط و سیاستگذاری دولت آمریکا بر سینمای این کشور چگونه است؟ نوع ارتباط و سیاستگذاری دولت ایران بر سینمای ایران چگونه است؟ حضور مستقیم در این دولتها تا چه حد صورت می پذیرد؟ تا چه اندازه مدل سیاستگذاری سینمای آمریکا می تواند مورد استفاده ما قرار گیرد؟طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
مرتضی انصاری زاده، سینما، ایران، آمریکا، هالیوود، سیاستگذاری، مطالعه تطبیقی، دخالت دولت،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی چالشهای سیاسی و مذهبی فراروی بیداری اسلامی در خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی. مطالعه موردی مصر، عربستان سعودی و عراق

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

مرتضی انصاری زاده-3

1-بررسی چالشهای سیاسی و مذهبی فراروی بیداری اسلامی در خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی. مطالعه موردی مصر، عربستان سعودی و عراق

2-در قرن نوزدهم میلادی بسیاری از کشورهای اسلامی دچار شکست و تجزیه و اشغال شدند و از سوی دیگر با تحولات تمدن مادی غرب آشنا شدند . عده مسحور شدند ولی عده ای هم سعی کردند که به ریشه های دینی خود برگردند . با آغاز قرن بیستم میلادی بیداری اسلامی طلوع کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خود رسید اما در این میان با چالشهایی هم روبه رو شد. برای شناخت این چالشها سه کشور مصر و عراق و عربستان مورد بررسی قرار می گیرند. و سوال اصلی این تحقیق این است که مهمترین چالشهای سیاسی و مذهبی فراروی جریان بیداری اسلامی در خاورمیانه کدامند؟

3-این تحقیق یک تحقیق نظری-تحلیلی است و حجم عمده ای از مطالب توسط روش گردآوری کتابخانه ای به دست آمده است. ضمن آن که از مقالات مختلف موجود در فصل نامه ها و ماهنامه های علمی و مقالات نمایه نیز استفاده شده است.

4-این تحقیق ابتدا به بررسی بیداری اسلامی و سیر تحول آن می پردازد و انواع واکنشها به عقب افتادگی مسلمانان در قبال جوامع غربی را بررسی می کند. سپس در فصل بعدی به بررسی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جریان بیداری اسلامی در منطقه می پردازد و تاثیراتی که این انقلاب بر گروههای فعال در عربستان و عراق و مصر داشته می پردازد. در فصل سوم نیز چالشهای سیاسی مذهبی فراروی بیداری اسلامی در خاورمیانه را بررسی می کند و ابتدا به صورت کلی و بعد مسائل خاص هر کشوری را به صورت جداگانه بررسی می کند.

5-از چالشهای پیش روی مذهبی و فرهنگی در این کشورها می توان به ترویج قوم مداری ، غرور و خودخواهی، نداشتن آگاهی توده ای در رابطه با درک موقعیت، ارتجالی و بی برنامه بودن ، ضعف روحیه اقدام، ضعف رسانه ای و ناآگاهی از عقاید دیگر مذاهب اشاره کرد. در رابطه با چالشهای سیاسی هم می توان به تنوع در ساختارهای سیاسی ، بی توجهی دولت مردان به ارزشهای اسلامی ، شکاف میان توده ها و حاکمان، نقش اقتدارگرایی حاکمان، تفرقه افکنی و کم رنگ سازی مسائل سیاسی مورداهتمام مسلمین توسط دشمنان اشاره کرد.

6-نوع ضعف فرهنگی به واسطه غلبه نگاه های سطحی به مذهب وجود دارد. در عرصه سیاسی نیز حکومتهای اقتدارگرا وسیاستهای اعمال شده توسط آنها (به جز در عراق بعد از صدام) مانع حرکتهای بیداری اسلامی است. که در نتیجه ایفای نقش فعالتر توسط نخبگان فرهنگی و سیاسی این جوامع ضروری است چرا که آنها هم روی حاکمان تاثیر دارند و هم روی توده مردم و هم بر جریانهای اسلامگرا.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرتضی انصاری زاده،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی ظهور و افول جنبشهای قومی در ایران در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو قوم کرد و عرب

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

مرتضی انصاری زاده-2

1-بررسی ظهور و افول جنبشهای قومی در ایران در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو قوم کرد و عرب.

2-بیشتر جمعیت کشورهای جهان دارای جمعیتهای مخلوط از ترکیبهای زبانی و مذهبی و نژادی هستند. سرزمین ایران نیز دارای اقوام مختلفی می باشد. در این میان درگیریهایی هم در دهه اول اول جمهوری اسلامی ایران روی داده است که این تحقیق می کوشد بررسی کند که علل بروز این قبیل فعالیتهای قومیت محور در مناطق مرزی و به خصوص در خوزستان و کردستان که مورد مطالعه این رساله هستند چه بوده است؟ و به چه علت این حرکات پرهزینه برای هر دو طرف ، به سرعت دچار افول شدند ؟ آیا در این حرکات تمایلات قومی و ناسیونالیستی موثر بوده است وآیا می توان فراتر رفت و نقش نیروهای فرا ملی یا سرایت پذیری از مناطق بحرانی آن سوی مرز را موثر دانست؟

3- در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سعی شده شواهدی  در تایید یا رد فرضیها ی تحقیق ارائه شود.

4-این رساله به جمع آوری اطلاعاتی در رابطه با تحولاتی که در دو منطقه کرد و عرب نشین کشور در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و ایام بعد از آن رخ داده است می پردازد و به همین منظور اعلامیه ها،  قطعنامه ها ، اسناد، کتابهای منتشر شده و مذاکرات ومصاحبه های فعالان حاضر در تحولات مذکور و نیز اتفاقاتی که به شکل تجمعات ، تظاهرات ، ناامنی ، آشوب واقدامات مسلحانه صورت گرفته و همچنین رویکردها و اقدامات سیاسی و فرهنگی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و اظهار نظر دولت مردان و مذاکرات آنها با گروههای دیگر جمع آوری و بررسی می گردد.

5-نیروهای قوم گرا پس از سقوط محمد رضا شاه و مهیا شدن فضای آزاد سیاسی سعی کردند با توجه به مطالبات سرکوب شده اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در دولت سابق برشکافهای زبانی و فرهنگی تاکید کنند و با برجسته نمودن حس تعلق قومی افراد به سطحی از تهییج قوم گرایی اقدام نمایند. از سوی دیگر توانایی دولت جمهوری اسلامی در بسط قدرت خود در مناطق حاشیه کشور و تلاش برای خنثی نمودن اثرات تبلیغی این گروهها باعث تضعیف جایگاه نیروهای قوم گرا در این جوامع شد. همچنین افراط کاری و بعضی خشونتهای فعالان این گروهها باعث تنفر عمومی از آنان شد.

6-از آنجا که اتکای تنشهای سیاسی-نظامی در آن مناطق بر فعالیتهای نیروهای قوم گرا بود  با محدود شدن سلطه تبلیغی و نظامی و سیاسی آنها در مناطق مرزی تنشهای قومی و کردی و عربی نیز افول کرد. لازم است در شرایط کنونی همه ایرانیان به برقراری تعاملی سازنده با کلیت هویت ملی تشویق شوند و برای رفع محرومیتهای اقتصادی و رفاهی مناطق حاشیه کشور تلاش شود. همچنین لازم است زمینه مشارکت تمام هموطنان در سطح ملی و محلی ایجاد شده و از انزوا گرایی آنان جلوگیری شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرتضی انصاری زاده،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال طرح صلح خاورمیانه. از 1991 تا 2004.

عنوان تکلیف:

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

مرتضی انصاری زاده -1

1-مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال طرح صلح خاورمیانه. از 1991 تا 2004.

2-جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون تشیع و عربستان به عنوان کانون اهل تسنن چه سیاستهایی را در قبال صلح اتخاذ کرده اند؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال صلح خاورمیانه چه تفاوتها و شباهتهایی با هم داشته است؟ آیا تفاوت در سیاستها تنها در تاکتیک ها است یا در اهداف هم متفاوتند؟

3-استفاده از روش مقایسه ای  و استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی

4-در فصل سه تاریخچه ای از منازعه روایت می گردد . فصل چهارم به بررسی سیاست ایران در قبال طرح صلح خاورمیانه از 1991 تا 2001 می پردازد و فصل پنجم از 2001 تا 2004. سیاست عربستان هم در قبال این طرح از 1991 تا 2001 در فصل شش و از سال 2001 تا 2004 در فصل هفت بررسی می شود.

5-سیاست خارجی ایران در دوره اول بر مخالفت صریح و صرفا سلبی بر طرح صلح قرار داشت . در این دوره جمهوری اسلامی هر نوع طرح دوستی را مخالف منافع اسلام و ملت فلسطین می دانست. از سال 2001 تا 2004 هم همچنان مخالفت می کرد ولی با ادبیات دیپلماتیکتری . و حتی به طور ضمنی از بعضی طرحها استقبال می کرد. عربستان در دوره اول واکنش خود را به صورت مادی و دیپلماتیک در قبال این طرح نشان میداد و در دوره دوم به شکلی جدی تر و همراه با ابتکاراتی از طرح صلح خاورمیانه حمایت می کرد.

6-حمایت از حقوق فلسطینیان و حمایت از گروههای فلسطینی سیاستی بود که از طرف هر دو کشور صورت می گرفت اما واکنش جمهوری اسلامی ایران بیشتر و به صورت عمده مخالفت با این طرح بود و عربستان موافقت چرا که عامل شکل دهنده سیاست ایران اسلام و منافع امت اسلامی بود ولی در مورد عربستان بیشتر منافع ملی و مادی بوده است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرتضی انصاری زاده،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic