بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیش طرح پایان‌نامه: واکاوی مفهوم عزت نفس در اخلاق اسلامی و ارائه الگوی اسلامی ارتباط میان فردی بر اساس عزت- میثم اسماعیل زادگان

طرح مساله:

یکی از اساسی ترین ریشه های اخلاق اسلامی، بحث عزت نفس است که نقش مهمی را در ارتباط با دیگران ایفا می کند. در صورتی که عزت نفس از دیدگاه اسلام به خوبی شناخته شود، گسترش این نوع نگرش باعث تحول در شیوه ارتباطات اجتماعی و بسط اخلاق در میان مردم خواهد شد. اهمیت عزت نفس به حدی زیاد است که مرگ با عزت از زندگی با ذلت بهتر شمرده شده است.

اسلام در همه مناسبات چه میان جامعه مسلمین و چه بین ملت ها، مفهوم عزت نفس را مهم شمرده است. عزت نفس حتی می تواند تعمیم به یک ملت نیز داده شود. یکی از اصول روابط دیپلماسی اسلامی، حفظ عزت نفس در همه شئوون است. جامعه اسلامی باید همواره هم در درون خود و هم در بیرون دارای عزت باشد.

در دین اسلام عزت ابتدائا به طور کامل از آن خدا دانسته شده است. «من کان یرید العزة فان العزة لله جمیعا». این نوع نگرش باعث تغییر دید ما نسبت به مسائل اخلاقی می شود و یک الگوی کلی برای روابط اسلامی را برای ما مشخص می کند. این الگو به گونه ای روابط را در جامعه اسلامی شکل می دهد که همه افراد احساس عزت نفس می کنند و هیچ عملی باعث خواری افراد نمی شود. این مساله باعث به وجود آمدن حسی می شود که افراد خود را بزرگتر و عزیزتر از آن تلقی کنند که خود را به گناه آلوده کنند. لذا باعث اصلاح نفوس و روابط اجتماعی می شود.

در این تز قصد داریم ابتدائا بدانیم مفهوم عزت نفس از دیدگاه اسلامی، به چه معناست. ریشه های آن و عوامل به وجود آمدن آن کدامند، و فرد با عزت کیست. سپس بررسی خواهیم کرد که حس عزت نفس، چگونه می تواند در روابط انسانی وارد شود و روی رفتار مسلمانان تاثیر گذارد.

بعد از آن در واکاوی مفهوم عزت نفس، به نظریه های موجود در روانشناسی اجتماعی اشاره می کنیم و تعریف و عوامل تاثیرگذار روی آن را از دیدگاه این علم جدید بررسی خواهیم کرد.

سپس این دو دیدگاه را با همدیگر مقایسه خواهیم کرد و  هم از نظرگاه انتقاد و هم از نظرگاه مطالعه تطبیقی مساله را تحلیل خواهیم کرد. البته پیش فرض ما برای مطالعه تطبیقی مسائل اسلامی است. بعد از آن درصدد کشف این حقیقت خواهیم بود که ارتباطات اخلاقی عزت مدار از چه الگویی پیروی می کند.

  

سوالات اصلی:

1-  مفهوم عزت نفس در  اخلاق اسلامی به چه معناست؟

2-  این مفهوم از نظر روانی چه تاثیری در ارتباط بین مسلمانان دارد؟

3-   آیا این مفهوم می تواند پشتوانه اخلاق اسلامی قرار گیرد؟چگونه؟

4-  چه شباهت و تفاوتی میان عزت نفس در دیدگاه اسلامی و دیدگاه مشابه در روانشناسی اجتماعی وجود دارد؟ طبقه بندی:
پایان نامه های ما،  تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پیش طرح، پیش طرح های پایان نامه، میثم اسماعیل زادگان، عزت، اخلاق اسلامی، ارتباط میان فردی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 اردیبهشت 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
میثم اسماعیل زادگان-2

v       عنوان: نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

v       طرح مساله و سوالات اصلی:

1.       اصلی: قدرت نرم چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون و بوش پسر داشته است؟

2.       فرعی: ابزارهای اعمال سیاست مبتنی بر قدرت نرم و مکانیسم های اجرایی آن چیست؟

3.       فرعی: قدرت نرم چه تاثیری بر سیاست آمریکا در قبال ایران داشته است؟

v       طراحی پژوهش:

 تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل دوم پس از تعریف و تبیین قدرت نرم، رویکردهای جدید به قدرت نرم و ابزارهای آن بحث شده است. در فصل سوم ابتدا روابط خارجی آمریکا، مکاتب سه گانه حاکم بر این روابط، عوامل موثر بر سیاست خارجی آمریکا و نقش آمریکا در قرن 21 به صورت اجمالی بحث شده است. فصل 4 نیز در مورد روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی است.

v       جمع آوری اطلاعات:

در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی (کتابخانه ای) و منابع دسته اول و دوم استفاده می شود.

v       تحلیل اطلاعات:

روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده است. مضامینی چون تحریم ، حقوق بشرخواهی، ارتقاء سطح تقیید به دموکراسی، اشاعه اقتصاد مبنی بر بازار آزاد، ماموریت آمریکایی و استثناگرایی آمریکایی (در کنار ملاحظات نظامی و امنیتی) در مقابل ایران، در دوره ریاست جمهوری کلینتون و بوش پسر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این کار برای پاسخ به این پرسش است که قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران چه نقشی ایفا کرده است؟

v       تفسیر اطلاعات:

نتیجه گیری محقق این بوده است که آمریکا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، بیشتر به قدرت نرم متوسل شده است تا به قدرت سخت و تلاش کرده سیاست های مبتنی بر قدرت سخت را به انحای مختلف با سیاست های مربوط به قدرت نرم مشروع جلوه دهد. مثلا در زمان ریاست بوش پسر توسل به اهرم های قدرت نرم در قالب انواع مختلف تحریم ها مخصوصا اقتصادی، حمایت از حقوق بشر و حمایت از اقلیت های قومی و مذهبی، مداخلات بشردوستانه چون حمایت از زندانیان سیاسی ، روزنامه نگاران و مطبوعات و افزایش نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشدید نارضایتی و فشارهای داخلی بر جمهوری اسلامی و ... می باشد. ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد خوبی برای اثبات این فرضیه است که نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در برابر آن در دوره های مختلف به طور سینوسی تغییر کرده است.


طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، میثم اسماعیل زادگان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه با هدف مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
میثم اسماعیل زادگان-3

v       عنوان: بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه با هدف مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی

v       طرح مساله:

یک دسته از ابزارهای مالی مورد استفاده بانک های متداول در مدیریت ریسک اعتباری، مشتقات اعتباری می باشد. حال این سوال مطرح است که آیا امکان استفاده از مشتقات اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی نیز وجود دارد؟ دو سوال اصلی این تحقیق عبارت اند از: 1- آیا کارکرد مشتقات اعتباری در بانکداری اسلامی با شرایط و اصول قراردادها در فه شیعه مطابقت دارد؟ 2- آیا انجام معاملات ثانویه بر روی سو آپ نکول اعتباری با توجه به فقه شیعه امکان پذیر است؟

v       طراحی تحقیق:

این تحقیق مشتمل بر مشتقات اعتباری و سه نع بسیار متداول آن یعنی سوآپ نکول اعتباری ، سوآپ بازده کل و قرارداد اختیار معامله ما به التفاوت اعتباری تمرکز دارد و به دنبال مطالعه فقهی سه مشتقه مذکور با توجه به موازین و اصول شیعه است. این نویسنده ، پس از بخش کلیات تحقیق اکثریت حجم تحقیق را به مبنای نظری آن می پردازد و در آن در دو قسمت کلی بحث می کند: 1- ادبیات و مبانی نظری مالی 2- ادبیات و مبانی نظری فقهی

v       روش جمع اوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کیفی، روش کتابخانه ای است و روش تحلیل او هم به گفته خود نویسنده، به نحوه حرکت از مجهولات به سمت معلومات است. فرآیند آزمون در این تحقیق مبتی بر استدلال ها و دستکاری مفاهیم و مقوله بندی داده های متنی می باشد. و روش اندازه گیری با مراجعه به متون اقتصادی و فقهی می باشد. نوع تحقیق از نظرگاه انگیزه اکتشاف، هم کاربردی و هم بنیادی می باشد. چرا که از یک سو با هدف تولید دانش به شناسایی مشتقات اعتباری پرداخته و آنها را با مبانی اقتصادی اسلام تطبیق می دهد و از طرف دیگر می تواند مورد استفاده عملی موسسات ماهلی باشد. روش پژوهش تحلیلی استنباطی برای تجزیه و تحلیل متون فقهی در این پژوش مورد استفاده قرار گرفته است. مراحل پژوهش و روش و ابزار گردآوری اطلاعات از نظر نویسنده این سه مرحله است: 1- مطالعات اکتشافی 2- طرح مبانی نظری پژوهش 3- تجزیه و تحلیل اطلاعات

v       تحلیل اطلاعات

برای بررسی هر مشتق اعتباری، محقق در ابتدا به ماهیت حقوقی این قراردادها پرداخته و انطباق آن ها را با یکی از عقود مورد تایید امامیه مورد بررسی قرار داده است. در صورت عدم انطباق مشتقه اعتباری مذکور با یکی از عقود اسلامی رایج از قبیل بیع، اجاره، صلح و ... با عنایت به بحث عدم توقیفیت عقود، امکان در نظر گرفتن مشتقه اعتباری مذکور در قالب یک قرارداد جدید با در نظر گرفتن شرایط عمومی صحت و همچنین موانع صحت قراردادها مورد بررسی قرار داده است. در فص چهارم هم به برخی شبهات در مورد سفته بازی برروی سوآپ نکول اعتباری در بازار ثانویه مطرح شده است.

v       تفسیر اطلاعات

در قسمت نتیجه یگری، محقق 4 فرضیه خود را در اینکه رد یا تایید شده است مورد ارزیابی قرار می دهد. ابتدا فرضیه اول یعنی «سوآپ نکول اعتباری بر اصول و قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق است» تایید می شود. سپس فرضیه دوم تحقیق یعنی : «سوآپ بازده کل با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست» بر اساس غروی بودن و ربوی بودن قرارداد سوآپ بازده کل تایید می شود. فرضیه سوم نیز که قرارداد اختیار معامله مابه االتفاوت اعتباری با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق است می باشد که این هم تاید می شود. و چهارم اینکه «توجه به مبانی فقه شیعه قابلیت داد و ستد سوآپ نکول اعتباری در بازارهای ثانویه وجود دارد تایید می شود. سپس محقق به ارائه پیشنهادات عملی و اجرایی و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این موضوع می پردازد.» طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، میثم اسماعیل زادگان، پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی رویکرد انتقادی سی . بی . مک فرسون بر نظریه لیبرال دموکراسی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
میثم اسماعیل زادگان-1

v       عنوان: بررسی رویکرد انتقادی سی . بی . مک فرسون بر نظریه لیبرال دموکراسی

v       طرح مساله:

 این پژوهش دنبال 1- تبیین مناسبی از بازسازی انجام شده توسط مک فرسون و رویکرد انتقادی وی به نظریه لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است 2- به بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه می پردازد. هدف مک فرسون اثبات این فرضیه است کعه نظریه لیبرال دموکراسی کنونی به علت متناقضات درونی نمی تواند به انسان ها این امکان را بدهد تا بتوانند به استعدادها و قابلیت های منحصر به فرد انسانیشان عینیت ببخشند. تناقضی که میان اصالت فرد انحصار طلبانه و اصل دموکراتیک نظریه لیبرال دموکراسی وجود دارد.

v       سوالات اصلی تحقیق:

1- سوال اصلی: عامل ناتوانی نظریه لیبرال دموکراسی در عینیت بخشی به طبیعت انسانی چیست؟

2- عوامل گذار لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی چیست؟

3- رابطه سرمایه داری و لیبرال دموکراسی چگونه رابطه ای است؟

v       طراحی تحقیق:

پژوهش مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول به معرفی لیبرالیسم و اصول و تاریخچه آن پرداخته می شود. در فصل دوم ابتدا تبیینی از بازسازی انجام شده توسط مک فرسون و رویکرد انتقادی وی ارائه می شود. بعد از تبیین بازسازی، نقد های وی بر لیبرالیسم تجدید نظر طلب، تقسیم بندی آزادی رلین آورده شده اند. سپس پیشنهدهای وی برای ایجاد یک نظریه سیاسی برتر معرفی می شود. در فصل سوم ابتدا اجمالی از نقد و تفسیرهایی به نظریه مک فرسون ارائه می شود و بعد از آن هم نگارنده خود نقدی ارائه می دهد.

v       روش جمع آوری اطلاعات

از این پژوهش بر می آید که روش تحقیق آن کتابخانه ای بوده است. نویسنده در مقدمه این رساله آورده است که روش جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی آثار انجام شده که این آثار خود شامل کتاب و مقاله و سایر منابع می باشد. در میان آثار مختلفی که مورد استفاده قرار گرفته است بیشترین تاکید روی آثار آربلاستر ، گودوین ، ژرژ بوردو و جان گری بوده است. برای تبیین رویکرد انتقادی و بازسازی مک  فرسون به کتب وی مراجعه کرده است. در قسمت نقد و بررسی نیز از مقالات ایدئولوژیک و نیز هستی شناسانه استفاده کرده است.

v       تحلیل اطلاعات

نویسنده برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از پارادایم و روش شناسی انتقادی استفاده کرده است. یعنی متن را از منابع مختلف جمع آوری کرده و قصد داشته به لایه های زیرین و عمیق تر و بعنوان مثال ایدئولوژیک تر متن دست یابد.

v       تفسیر داده ها:

او به این نتیجه می رسد که مک فرسون به خوبی بیان کرده که چگونه نظریه لیبرال دموکراسی به علت دربرداشتن دو مفهوم متناقض از ذات انسان ، به مثابه مصرف کننده و مرز ناشناس و به مثابه رشد دهنده و بکارگیرنده استعدادهای انسانی اش، نمی تواند به ادعایش مبتنی بر اعطای یک زندگی کاملا انسانی و آزاد به شهروندانش جامه عمل بپوشاند. و نیز درمی یابد که نقطه ضعف نظریه مک فرسون این است که قادر نیست توصیفی از فطرت انسانی را ارائه دهد که برای اثبات مفاهیم قدرت توسعه ای انتقال قدرت و نقدش از بازار سرمایه داری مناسب و مفید باشد. فلسفه سیاسی مک فرسن به توصیفی عینی و درست و مبتنی بر کلام گرایی اخلاقی از فطرت انسان نیازمند است.

v       اطلاع رسانی به دیگران:

این پژوهش به صورت پایان نامه در دانشگاه امام صادق ع در دسترس است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، میثم اسماعیل زادگان،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات